Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.05.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 994
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.05.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 994                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  257,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 248,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na trhu s pšenicou prišlo ku čiastočnej korekcii, ktorá býva bežná pri tak prudkých rastoch, akým sme boli svedkami v posledných dňoch. Nerozhodnosť obchodníkov sa prejavuje vo zvýšenej volatilite, ktorá sa do grafu najlepšie zakreslila vo forme včerajšej dennej sviečky. Tá mala silné knôty do oboch strán, pričom absentovalo telo. Takéto dianie znamená, že cena otvorila aj zatvorila obchodnú seansu na takmer rovnakej úrovni, pričom v tomto prípade počas dňa prešla zo svojho minima, na maximum a späť. Celkovo sa cena len v priebehu tohto dňa hýbala v rozmedzí 9 €/t, čo v niektorých prípadoch môže byť pohyb, ktorý vykoná pšenica za týždeň.

V tomto čísle sa budeme primárne venovať výsledkom WASDE reportu v súvislosti s kukuricou a tzv hrubými zrnami, kam USDA kukuricu kategorizuje.

Objem očakávanej produkcie kukurice vo svete, zaznamenal mierny pokles z poslednej rekordnej sezóny. Na poklese sa v najväčšej miere podieli Spojené Štáty (s poklesom o 3 % v porovnaní s minuloročným rekordom), ktoré sú najväčším svetovým producentom tejto komodity, nasledované Ukrajinou, Argentínou a Zambiou. Na druhej strane bolo vidieť nárast očakávanej produkcie v prípade Európskej Únie , Brazílie, Číny a Mexika. V prípade Ukrajiny bol pokles vysvetlený kombináciou poklesu výmery pre túto plodinu a výnosu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Kukurica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov, ktorý formuje i cenu danej komodity je objem zásob. V prípade kukurice bolo vidieť pokles stavu zásob vo svete o 0,8 mil. ton na 312,3 mil. ton. Zmena bola spôsobená nárastom spotreby o menej ako 1 percento v porovnaní s poslednými očakávaniami, na novú rekordnú úroveň 1 221 mil. ton. Nárast importu zaznamenala Čína, ktorá očakáva dovoz o objeme 41,5 mil. ton, jedným z dôvodov je konkurencieschopnosť kukurice v porovnaní s pšenicou v prípade v využitia na kŕmne účely.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (219,25 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, November 2024 (483,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Vysoká oblačnosť spojená s výskytom zrážok o strednej až vyššej intenzite, sa postupne sformovala na juhu Starého kontinentu, pričom sa spája i s výskytom búrok. Tie zasiahnu najmä sever Talianska, Slovinsko a Rakúsko.

Očakáva sa postupný presun tejto oblačnosti na východ, pričom zasiahne i naše územie. Do našej krajiny tak prinesie zrážky, avšak vyskytnú sa i búrky. Prvé zrážky sa vyskytnú na západe od dnešného večera a môžu pretrvávať až do polovice víkendu, pričom a budú presúvať naprieč krajinou smerom na východ.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Tabuľka č.1: WASDE report kukurica – globálne

Tabuľka č. : WASDE report kukurica – po krajinách

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne