Preskočiť na obsah

Informácie pre inzerentov

Za viac ako desaťročie, kedy sme čitateľom pravidelne a zdarma distribuovali objektívne informácie, po ktorých siahajú najmä prvovýrobcovia a obchodníci s poľnohospodárskymi komoditami, si projekt Komoditné noviny dokázal vybudovať stabilnú čitateľskú základňu. Tá toto periodikum pravidelne číta a opätovne sa k nemu vracia. Pre povahu a dôležitosť informácii, ktoré KN čitateľom prinášajú, predstavujú čitatelia skupinu, ktorú je možné definovať ako osoby s rozhodovacími právomocami v rámci podnikov poľnohospodárskej prvovýroby (majitelia podnikov, predsedovia, agronómovia a iné osoby z vedenia podnikov). Tieto osoby majú zásadný vplyv na nákupné procesy v podnikoch a práve im je možné veľmi cielene adresovať produkty našich inzerentov.

Úspešnosť Komoditných novín dokazuje i fakt, že za dobu svojho pôsobenia si Komoditné noviny dokázali vybudovať stabilnú čitateľskú základňu, ktorej celková orná pôda na Slovensku predstavuje viac ako 974 190,2 ha. Pri porovnaní výmery ornej pôdy krajiny 1 413 129 ha je tak pokrytie čitateľov Komoditných novín takmer 70% celkovej ornej pôdy v krajine a tento podiel stále narastá. Podobné výsledky si kladú za cieľ aj Komoditné noviny pre Českú Republiku.

Medzi inzerentov v Komoditných novinách je možné zaradiť viaceré spoločnosti úspešne pôsobiace na našom trhu, ktoré pozitívne hodnotili cielenosť, ktorú nedosahuje žiadne iné médium na našom trhu.

Práve exkluzivita, čerstvosť a pravidelnosť prinášaných informácií, ktoré v Komoditných novinách ponúkame sú dôvodom prečo práve tieto osoby noviny pravidelne čítajú. Rovnako sa snažíme aby články boli stručné a čitatelia neboli zahrnutí prílišným množstvom informácií.

Pre inzerentov ponúkame možnosť spolupráce vo forme inzercie a propagácie Vašich produktov viacerými spôsobmi.

Cenník najpoužívanejších, bannerov umiestňovaných do KN:

Ak Vás táto ponuka zaujala a chceli by ste využiť výhody ktoré Vám Komoditné noviny pri
propagácii Vašich produktov, alebo služieb ponúkajú, neváhajte nás kontaktovať
na jednom z uvedených kontaktov v sekcii kontakty.