Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 14.05.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 993
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 14.05.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 993                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  259,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 248,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Vstup do nového týždňa sa niesol v znamení výsledkov WASDE reportu a ich zohľadnení v cenách na burze v Európe. Americké ministerstvo poľnohospodárstva zverejnilo výsledky tohto reportu v piatok, po obchodných hodinách v Európe a tak volatilita, ktorú vidíme v grafe č. 2 nemala možnosť sa naplno prejaviť na burze MATIF v Paríži. Pri pohľade na vývoj obchodov na burze CBOT v Chicagu je vidieť prudký nárast ceny už deň pred vyhlásením výsledkov WASDE reportu, s čím súvisia predchádzajúce predikcie a odhady analytikov a obchodníkov, ktoré sa následne v piatok validovali a cena potvrdila  toto smerovanie, pričom ešte pridala na tempe a dosiahla svoje niekoľkomesačné maximum.

Zatiaľ čo USDA reportovalo nárast stavu zásob na domácom trhu v USA, celosvetový stav zásob zaznamenal pokles o 2,2 mil. ton na 1 056,0 mil. ton. Objem očakávanej svetovej produkcie pritom dosahoval svoje rekordy na 798,2 mil. ton. Nárast produkcie zaznamenali krajiny ako India, Čína, Austrália, Kazachstan, Kanada a Spojené Štáty. Vďaka týmto zlepšeniam situácie sa podarilo pokryť pokles ohlásený v prípade Ruskej Federácie, Európskej Únie, Veľkej Británie a Ukrajiny, ktoré znížili svoje odhady. 

Diskutuje sa však nad relevantnosťou dát, ktoré reportuje Rusko. To sa v uplynulých týždňoch potýkalo so silnou nepriazňou počasia, o ktorej sme písali i v predchádzajúcich číslach KN, v dôsledku čoho ministerstvo podľa analytikov nedostatočne zohľadnilo aktuálny stav na poliach v očakávaniach od budúcej úrody. Pokles by podľa obchodníkov mala zaznamenať nielen kvalita, ale taktiež kvantita domáce produkcie.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Očakávaná svetová spotreba zaznamenala nárast o 2 mil. ton a dostala tak rekordnú hodnotu 798,2 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľal nárast spotreby v prípade potravinárstva a využitia na technické účely, ktorý dokázal kontrovať i poklesom v prípade spotreby na kŕmne účely. V tomto prípade pôsobí vyššia cena pšenice ako faktor znižujúci konkurencieschopnosť tejto komodity v porovnaní s inými komoditami pôsobiacimi ako jednoduchá náhrada a spotrebitelia tak volia na tento účel lacnejšie komodity. Najväčší nárast spotreby zaznamenala India a naopak, pokles zaznamenala Čína.

Objem svetového obchodu zaznamenal nárast o 0,4 mil. ton. Rusko si drží prvenstvo v objeme exportu pšenice.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (222,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, November 2024 (492,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na západ Starého kontinentu v týchto dňoch prichádza zvýšená oblačnosť, ktorá so sebou prináša pomerne rozsiahle zrážky. Tie budú dosahovať strednú až nižšiu intenzitu, no postupne sa rozprestrú nad takmer celou šírkou kontinentu Západnej Európy a prinesú vlahu i do oblastí kde sa zrážky nevyskytli viac ako 2 týždne.

Na našom území sa s výskytom dažďov počíta v priebehu piatku a víkendu, pričom práve na prelome nového a starého týždňa by mali dosiahnuť intenzitu búrok. To sa týka celého územia krajiny.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Tabuľka č.1: WASDE report pšenica – globálne

Tabuľka č. : WASDE report pšenica – po krajinách

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne