Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 07.05.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 992
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 07.05.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 992                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  245,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 231,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Pred nami je v poradí druhý skrátený pracovný týždeň týždeň, avšak menej pracovných dní sa neodrazilo v nižšej volatilite a o to rýchlejší bol začiatok obchodného týždňa na svetových burzách. Cena pšenice prekonala rekord, a jej denný prírastok predstavoval 14,5 €/t. Iniciátorom tejto zmeny boli správy zo sveta a teda obavy spôsobené vývojom počasia v Latinskej Amerike, k čomu sa pridali očakávania pomalého vývoja priebehu osevu v Spojených Štátoch.

Nárast sa prvotne prejavil na komoditách, ktoré sú grom exportu z krajín ktoré sú lídrami v poľnohospodárskej produkcii Latinskej Ameriky a teda kukurica a sója, neskôr zareagovala i pšenica. Ostatné olejniny nasledovali sóju a celkom ignorovali dianie na burze s ropou, ktorá má štandardne istú mieru korelácie s olejninami a kukuricou. Vývoj ceny ropy, ktorý je vidieť v grafe č. 6, je v posledných 3 týždňoch v červených číslach. Z toho dôvodu môžeme povedať, že ak by sa cene ropy darilo v tomto časovom období, hodnota spomenutý agrokomodít by bola ešte vyššia.

Po takto prudkých rastoch býva štandardne vidieť korekciu, toto pravidlo platí o to viac, keď vieme, že základným spúšťačom bolo počasie a očakávanie od neho. Väčšiu váhu nemal samotný dopad počasia, ktoré by už spôsobilo nenávratné škody, ale očakávania od jeho budúceho vývoja.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Počasie sa stáva faktorom číslo jedna, nielen v Amerike, ale správy o jeho vplyve na budúcu produkciu hlásia i z Ruska, ktoré je najväčším exportérom pšenice na svete. Po rekordne teplom mesiaci, ktorým bol apríl, sa podľa meteorológov môžu tamojší farmári dočkať ochladenia v máji. Spolu s poklesom teplôt, prichádza i zrážková činnosť. Apríl bol najsuchším mesiacom za posledných 10 rokov, čo sa podpísalo na stave plodín na poliach. Skoré zrážky by mohli situáciu zachrániť.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (215,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, November 2024 (488,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V nasledujúcich dňoch bude nad územím Starého kontinentu len minimálna oblačnosť. Tá sa však bude vyskytovať na rôznych územiach, pričom sa bude presúvať hlavne východným smerom.

Na naše územie prichádza od dnešného dňa a bude sa tu vyskytovať do štvrtku. V dôsledku výskytu oblačnosti je nutné počítať so zrážkami, ktoré postupne zasiahnu takmer celú krajinu. Ich intenzita bude malá, bude sa jednať skôr o prehánky. Spolu s nimi sa očakáva stále nižšia teplota, ktorá na juhu počas dňa prinesie maximum 25 °C a minimum 6°C.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne