Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 02.05.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 991
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 02.05.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 991                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  230,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 225,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V minulosti sme často spomínali aké opatrenia zavádza India na ochranu domáceho trhu s agrokomodiami v dôsledku obáv pred prílišným exportom a nedostatku základných agrokomodít. Vláda v Indii udržuje program solidarity, kedy sa snaží zabezpečiť dostupné základné komodity a v rámci tohto programu drží najväčšie množstvo pšenice v krajine ako skladové zásoby.

Ani drastické opatrenia ktorých cieľom je práve zamedzenie exportu, či stanovené výkupné ceny, nemusia postačovať v prípade, keď krajina bude mať ohrozenú vlastnú domácu produkciu. India v tomto roku totiž zaznamenala najhorúcejší apríl v histórii meraní, ktoré sa datujú od roku 1901. Horúčavy sa pripisujú práve fenoménu El Nino, ktorý podľa meteorológov v tomto roku skončil a mali by sme sa dostať do obdobia s výskytom La Nina, čo je jeho protiklad.

V dôsledku zmeny cyklu sa v Indii očakáva zvýšený výskyt monzúnových zrážok a zlepšenie situácie na poliach. Počas obdobia výskytu monzúnových dažďov, krajina počíta s výskytom zrážok, ktoré predstavujú viac ako 70% všetkých zrážok, s ktorými sa krajina v danom roku stretne. Od tohto obdobia sú tak vysoké očakávania. Niektorí analyici varujú, že extréme zmeny počasia, ktoré bolo možné v Indii badať za posledné obdobie, spôsobia rapídny pokles objemu monzúnových zrážok. V prípade potvrdenia tejto teórie by sme videli prudký nárast dopytu po zákaldných agrokomoditách z najludnatejšej krajiny na planéte, čo by bol veľmi silný fundament pre rast ich cien.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Severná Kórea a Rusko na vládnej úrovni preberali možné formy kooperácie v oblasti poľnohospodárskej produkcie. Severná Kórea je známa svojim nedostatkom potravín a tzv. záchrannými injekciami, ktoré v minulosti zo zahraničia dostala. Rusko je naopak najväčším svetovým exportérom pšenice. Obe krajiny sa aktuálne nachádzajú na sankčných zoznamoch západného sveta a v kontexte, kedy Rusko potrebuje materiálnu pomoc vo forme zbraní, pre svoju vojnu na Ukrajine, vzniká priestor na prehĺbenie spolupráce. V nasledujúcom období tak môžeme očakávať vyhlásenia o pomoci.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (204,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, November 2024 (465,75 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na väčšine západnej časti kontinentu sa v týchto a nasledujúcich dňoch očakáva výskyt zrážok, ktoré budú mať nižšiu až strednú intenzitu. Okrem toho sa so zrážkami počíta i na juhu a juhovýchode Európy. Kontinentálnej časti Strednej Európy sa s dažďom počíta až v druhej polovici týždňa, čo bude spôsobené postupným prechodom frontu zo západu smerom na východ.

Na našom území bude v nasledujúcich dňoch jasné s teplotami cez deň na juhu siahajúcimi ku 26 °C. Koncom týždňa sa očakáva dážď, ktorý na niektorých častiach pretrvá až do víkendu.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne