Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 30.04.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 990
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 30.04.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 990                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  234,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 229,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Do nového týždňa vstupovala pšenica obchodovaná na burze MATIF v Paríži poklesom. Po predchádzajúcich prudkých rastoch spôsobených viacerými faktormi, na čele s počasím nielen v Európe, ale i v USA, tak prichádza ku korekcii. Zo svojho maxima, ktoré dosiahla cena v piatok, už stratila 6 €/t a aktuálne sa tak pšenica s dodávkou v septembri, obchoduje za 230 €/t.

Z diania na burze MATIF, ako na burze s najbližšou príslušnosťou ku nášmu územiu, sa následne kreujú ceny na našom trhu. Pre zaujímavosť uvedieme, že cena sa vzťahuje ku kvalite s alternatívou najbližšou našej STN kategórie A. S tým, že na rozdiel od našej normy, štandardom pre MATIF je obsah proteínu len 11%, na rozdiel od 11,5 %.

Poklesu ceny pšenice pomohla i očakávaná zmena počasia, ktorá priniesla v priebehu víkendu zrážky nad územie Ruskej Federácie a to najmä v oblastiach ktoré predtým dlhodobejšie sužovalo sucho. Zrážky zlepšia výhľad najväčšieho svetového exportéra pšenice, čo samozrejme vplýva i na ceny u nás, nakoľko sa zníži dopyt po komoditách od štandardných importérov, ktorí si často volia medzi tovarom z EÚ a tovarom z Čiernomorského regiónu.

Priaznivé správy hlási Poľsko zo svojich námorných prístavov. V nich sa očakáva nárast objemu naložených lodí určených na export a obchodníci tak vidia znovuoživenie trhu na úrovni medzinárodného obchodu. To sa okamžite prejavilo i na raste ceny pšenice na domácom trhu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Periodicky vyskytujúca sa odchýlka El nino, ktorá bola v tomto a predchádzajúcom roku veľmi často skloňovaná v súvislosti s jej vplyvom na úrodu vo svete, sa podľa meteorológov môže začať vyskytovať častejšie. Striedanie El Nino a La Nina – ktorá je opakom El Nino, podľa týchto správ naberá na rýchlosti. Potvrdenie analýzy by malo obrovský negatívny dopad na svetovú produkciu agrokomodít, pričom by sa zhoršovala nielen ich kvalita, ale signifikantne by bola poznačená i kvantita a to u väčšiny svetových producentov. Posledné El Nino sa radí medzi 5 najsilnejších v histórii.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (207,25 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, November 2024 (471,75 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na väčšine západnej časti kontinentu sa v týchto a nasledujúcich dňoch očakáva výskyt zrážok, ktoré budú ma´t nižšiu až strednú intenzitu. Okrem toho sa so zrážkami počíta i na juhu a juhovýchode Európy. Kontinentálnej časti Strednej Európy sa s dažďom počíta až v druhej polovici týždňa, čo bude spôsobené postupným prechodom frontu zo západu smerom na východ.

Na našom území bude v nasledujúcich dňoch jasné s teplotami cez deň na juhu siahajúcimi ku 26 °C. Vo štvrtok sa očakáva dážď, ktorý na niektorých častiach pretrvá až do víkendu.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne