Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 18.04.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 987
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 18.04.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 987                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  217,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 214,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle Komoditných Novín budeme pokračovať v tom, čo sme započali v utorok a teda sa pozrieme na WASDE report z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) v súvislosti s kukuricou.

Najväčším producentom tejto komodity sú tradične Spojené Štáty, ktorých očakávania od budúcej úrody zostali nezmenené na hodnote 389,69 mil. ton. V kombinácii s nárastom spotreby kukurice v USA, bolo vidieť pokles konečných zásob krajiny o 1,27 mil. ton.

Objem svetovej produkcie tzv hrubých zŕn, kde má primárne zastúpenie kukurica, poklesol o 2,3 mil. ton na 1505,1 mil. ton. Na poklese sa v najväčšej miere podieli zmeny v prípade Juhoafrickej Republiky, Argentíny, Mexika a Moldavska. Nepomohol ani nárast v prípade Európskej Únie a Filipín. JAR si odpísala z dôvodu nepriazne počasia, ktorá zasiahla celú južnú časť Afriky a priniesla nadpriemerné sucho. Argentína a Mexiko poklesli najmä na základe prepadu očakávaného priemerného výnosu.

Objem očakávanej produkcie kukurice v Európskej Únii vzrástol a čiastočne tak korigoval stratu z predchádzajúcich krajín. Na náraste sa podielali najmä krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Francúzsko. Na druhej strane z lokálnych ministerstiev hlásia pokles v prípade Slovensko, Bulharska a Rumunska. Objem produkcie jačmeňu vo svete zostal prakticky bez zmeny.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Kukurica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Objem očakávaného svetového obchodu poklesol o necelé 2 milióny ton na 241,43 mil., pričom klesal primárne v Indii a Juhoafrickej Republike. Naopak zaznamenal rast v Rusku, ktoré aktuálne dodáva agrokomodity do sveta s podobnou zľavou ako Ukrajina, vďaka čomu vytláča iných predávajúcich. Objem konečných zásob kukurice vo svete poklesol o 1,4 mil. ton na 318,3 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (199,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (448,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť, ktorá sa nad územím Strednej Európy zdržovala v posledných dňoch , je už na ceste smerom na východ. Počas presunu sa však očakáva pomerne rapídny pokles jej intenzity a prípadné zrážky, ktoré sa vyskytnú budú len vo forme prehánok. Chladný front, ktorý zasiahol toto územie zotrvá i nasledujúci týždeň.

Na juhu nášho územia sa očakáva maximálna denná teplota 13 °C, pričom nočné teploty môžu klesnúť len tesne nad bod mrazu. Na severe sa očakávajú nočné teploty pod bodom mrazu i naďalej, až do druhej polovice budúceho týždňa.

Tabuľka č. 1: WASDE výsledky, kukurica globálne

Tabuľka č. 2: WASDE výsledky, kukurica krajiny

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne