Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.04.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 986
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.04.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 986                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  217,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 214,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Americké ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom pravidelnom WASDE reporte, ktorý monitoruje stav svetových zásob a dopyt po poľnohospodárskych komoditách, zverejnilo očakávania od budúcej úrody.V tomto čísle sa budeme venovať týmto údajom, ktoré je možné v súvislosti s pšenicou nájsť ako tabuľku č. 1 a tabuľku č. 2 a ktoré sú považované za jeden z najsilnejších fundamentov vyplývajúcich na ceny agrokomodít.

Výhľad z globálneho hľadiska ukázal nárast produkcie pšenice vo svete o 0,66 mil. ton na aktuálne očakávaných 787,36 mil. ton. Vzrástla taktiež spotreba, vďaka čomu poklesol objem konečných zásob.

Na náraste produkcie sa podieľala Európska Únia, ktorá si v porovnaní s minulým obdobím prilepšila o 0,56 mil. ton, na 134,15 mil. ton. Nasledovali krajiny ako Moldavsko a Pakistan. Objem svetovej produkcie kompenzoval nárast produkcie, keď zaznamenal nárast o 1,1 mil. ton na 800,1 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podieľala India s nárastom spotreby pšenice na potravinárske, kŕmne i technické účely o 2 mil. ton v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. V krajine je vidieť snahu vlády o potlačenie narastajúcej inflácie v potravinárskom segmente, rôznymi zásahmi do trhového mechanizmu, čo vedie aj k nárastu dopytu zo strany iných subjektov ako vláda, s cieľom vytvoriť si skladové zásoby.

Objem spotreby pšenice vo svete poklesol na základe poklesu v prípade Ruskej Federácie a Spojených Štátov, tieto zmeny nedokázal neutralizovať ani nárast v prípade Európskej Únie. EÚ zároveň znížila objem svojho exportu pšenice o 2 mil. ton, čo je zapríčinené predovšetkým nedostatočnou konkurencieschopnosťou na zahraničných trhoch, kde dominuje lacnejšia alternatíva z oblasti Čiernomorského regiónu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Objem svetového obchodu zaznamenal nárast o 1,3 mil. ton na 213,5 mil. ton, na čom sa podieľalo Rusko a Ukrajina. Rusko ako svetový líder v exporte pšenice si pripísalo 1 mil. ton a dosiahlo tak 52 mil. ton. Ukrajina vo veľkosti medzi-mesačnej zmeny ešte prekonala Rusko a pripísala si nárast o 1,5 mil. ton, s celkovým objemom exportu stanoveným na 17,5 mil. ton. Konečné svetové zásoby poklesli oproti minulému roku o 5% a dosiahli tak dlhodobé minimum zo sezóny 2015/2016.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (198,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (460,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Po tom, ako sa Strednou Európou prehnali búrky, ktoré zasiahli i naše územie, by sa malo v nasledujúcich dňoch opäť postupne vyjasniť. Na našom území sa s ustálením počasia ráta od konca dnešného dňa. Šanca na výskyt zrážok poklesne na západe pod 15 %. Najvyššia bude na severe krajiny, kde sa očakávajú lokálne prehánky i počas nasledujúcich dní. I napriek príchodu polo-jasného počasia, sa neočakáva nárast denných teplôt na hodnoty z predchádzajúceho týždňa, kedy stúpali až ku 30 °C. Teploty na juhu zostanú pod polovicou z minulotýždňovej hodnoty. Na severe sa očakávajú nočné mrazy.

Tabuľka č. 1: WASDE výsledky, pšenica globálne

Tabuľka č. 2: WASDE výsledky, pšenica krajiny

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne