Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 11.04.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 985
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 11.04.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 985                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  218,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Európsky MARS vydal predikciu priemernej výnosnosti v rámci Európskej Únie na aktuálnu sezónu. Priemerný výnos ozimnej pšenice vzrástol v porovnaní so stavom z predchádzajúceho obdobia o 2 % na 5,91 t/ha. V prípade durum pšenice, bol nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom ešte výraznejší a dosiahol až 5 % na 3,44 t/ha. Na druhej strane bolo vidieť pokles v prípade olejnín a jačmeňa, obe poklesli o približne 2 %. Priemerný výnos repky predstavuje 3,21 t/ha a jačmeňa 5,95 t/ha.

Prudký nárast zaznamenávajú v tomto období olejniny, ktorých cenu ťahajú nahor nielen podobné spravy od kľúčových producentov, ale taktiež cena ropy, ktorá je aktuálne v oblastí svojho dlhodobejšieho maxima (graf č. 6).

Najlepšie je vidieť nárasty v prípade repky obchodovanej na burze MATIF v Paríži ( graf č. 4), ktorej hodnota májového kontraktu vzrástla len za posledné 4 obchodné seansy o takmer 20 €/t. Z pohľadu technickej analýzy sa však nachádza na veľmi robustnej úrovni rezistencie, ktorá v minulosti viac-krát poslala cenu tejto komodity nadol. Repka by tak potrebovala dostať impulz vo forme silnej fundamentálnej správy, na to aby dokázala prelomiť toto obmedzenie. V opačnom prípade uvidíme tak ako na jeseň minulého roku, dlhé “ťukanie” o hodnotu 455€/t, a malé odrazy smerom nadol, spojené s opätovnou korekciou ku tejto hodnote.

 Graf č. 1.1: Pšenica, MATIF, Denný graf, september 2024

 Graf č. 1.2: Pšenica, MATIF, týždenný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Argentína, tretí najväčší exportér kukurice na svete, hlási rekordný výskyt kukurice napadnutej škodcami. Nasledujúce obdobie, kedy sa očakávajú podpriemerné teploty spojené s výskytom zrážok, hrá v prospech ich ďalšiemu šíreniu. Krajina je akrálne tesne po zahájení zberu na prvých územiach, kde sa zberá kukurica a sója. Naopak z vlhkého počasia by mohla benefitovať pšenica, ktorej výsadba začína od druhej polovice mesiaca.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (196,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (453,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť spojená s výskytom zrážok zostáva i naďalej prevažne na severe Starého Kontinentu a na jeho juhu – na Balkáne. V týchto oblastiach sa vyskytnú zrážky o strednej intenzite, pričom búrková činnosť z predchádzajúcich dní sa už neočakáva.

Na našom území príde k postupnému obnoveniu vyšších denných teplôt, ktoré opäť budú dosahovať na juhu územia tesne pod 30 °C. Svoje maximum sa očakáva v nedeľu kedy ku dosiahnutiu tejto okrúhlej hranici bude chýbať len 2 °C. Budúci týždeň by sa mal niesť v znamení opätovného poklesu teplôt.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne