Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 28.03.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 982
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 28.03.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 982                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  215,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 212,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Dovozné clo o ktorom sme informovali, že Európska Komisia pripravuje pri dovoze agrokomodít do krajín Európskej Únie, v prípade ak objem dovozu prekročí istú hodnotu, ktorá je definovaná ako priemer za predchádzajúce roky, sa podľa posledných zdrojov nevzťahuje na pšenicu. Proti pripravovanému zámeru a za doplnenie pšenice do zoznamu komodít, pre ktoré bude sťažený vstup na jednotný trh EÚ, sa predbežne vyjadrilo Francúzsko a Maďarsko, avšak i napriek tomu do zoznamu komodít zatiaľ neboli zaradené žiadne ďalšie.

Dovozné clo sa z agrokomodít vzťahuje na jačmeň a kukuricu. A podľa neoficiálnych vyjadrení sa pripravuje doplnenie i na olejniny. Tie však zatiaľ neboli spomenuté v tejto verzii, ktorá aktuálne smeruje do európskeho parlamentu.

Podľa analytikov by aktuálne znenie malo mať len minimálny vplyv na objem exportu Ukrajiny, nakoľko v znení sa počíta s prekročením mediálnu, ktorý je stanovený ako priemer za posledné roky od začiatku vojny, kedy už na dovoz agrokomodít neboli uvalené clá a jeho objem tak prudko vzrástol. Krajiny európskeho spoločenstva sa snažili pomôcť Ukrajine s exportom, ktorý bol narušený blokádami prístavov v Čiernom mori. Import z Ukrajiny sa tak podarí aspoň za-stabilizovať. Podľa analytikov by tak toto dianie malo mať dopad na obchodné saldo Ukrajiny, ktorá v dôsledku neho stratí približne 330 mil. eur na strane príjmov. Čo je pri pohľade na celkovú hodnotu exportovaného tovaru z Ukrajiny do EÚ, pomerne malé číslo.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Za zmienku v týchto dňoch stojí vývoj obchodovania repky (graf č. 4.). Tá sa doteraz tešila pomerne intenzívnemu rastovému trendu, v ktorom sa nachádzala od konca februára. Od svojho minima si tak za necelý mesiac dokázala repka pripísať viac ako 50 €/t a stala sa komoditou s najrýchlejšie rastúcou cenou. Posledné dva dni boli pre repku veľmi negatívne, kedy si cena odpísala viac ako 15 €/t v dôsledku odrazenia sa od veľmi silnej úrovne rezistencie na hodnote 455€/t.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (193,25 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (441,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť a zrážky sa postupne začali zo západu kontinentu začali presúvať smerom na východ.

Chladnejšie počasie, ktoré spolu so zrážkami na naše územie prišlo dnes, bude už od zajtrajšieho dňa vystriedané vyjasnením a nárastom denných teplôt, ktoré na západe porastú stabilne nad 20 °C. Tie pretrvajú až do budúceho týždňa a to i napriek daždivému a oblačnému pondelku.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne