Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 21.03.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 980
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 21.03.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 980                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  210,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 208,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Európska Únia predstavila nové pravidlá importu z Ukrajiny. Podľa nich má pri importe na trh EÚ i naďalej platiť bezcolná zóna, ktorá sa predĺžila do júna 2025. Po novom však platia nové limity pri dovoze niektorých produktov, tie sa odvíjajú od stavu pred vojnou, ktorý slúži ako medián a pri jeho prekročení sa spustí systém tzv. záchrannej brzdy, ktorý zastaví dovoz tovaru z Ukrajiny v tomto voľnom režime. Sem patria tovary ako hydina, vajíčka, či cukor.

V prípade agrokomodít je tento medián stanovený ako priemerný objem medzi rokmi 2022 a 2023, kedy už neplatili predvojnové trhové mechanizmy limitujúce vstup agrokomodít z Ukrajiny na trh Európskej Únie. To sa nepáči zástupcom producentov agrokomodít. Francúzsko sa vyjadrilo, že ako kompromis by mal byť medián stanovený od roku 2021 do 2023. Avšak zároveň pridalo, že je rado za implementáciu aspoň aktuálneho znenia, ktoré sa však pokúsi ešte pozmeniť. Najväčší nesúhlas a zasadzovanie sa o tvrdšie reštrikcie sa očakávajú zo susediacich krajín s Ukrajinou.

Na druhej strane predstavitelia vlády Ukrajiny hovoria o minimálnom dopade bezcolného obchodu na domáci trh krajín východnej časti bloku Únie, nakoľko podľa ich dát, až 95 % exportu z Ukrajiny, prechádza cez Čierne more.

Cena pšenice obchodovanej na burze MATIF pokračovala vo svojom raste, pričom dosiahla cenu 210 €/t. Nárast zažíva väčšina nami sledovaných agrokomodít. V tomto prípade sa štandardný trend, kedy agrokomodity v Európe rastú o čosi menej dynamicky ako ich zaoceánske alternatívy, otočil a práve situácia v Európe je iniciátorom rastu. Najväčší rast zaznamenala kukurica a olejniny na čele s repkou.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Kukurica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Pri pohľade na graf č. 4, kde je znázornený vývoj repky, je vidieť prudký nárast, ktorý spomalila len krátka trojdňová korekcia, ako reakcia na úroveň rezistencie na cene 445 €/t. Cena sa tak dostala nad hodnotu 450 €/t. Na tejto úrovni sa však nachádza oveľa robustnejšia rezistencia od ktorej sa už v minulom roku cena niekoľko-násobne odrazila smerom nadol. Podobný vývoj je tak možné očakávať aj v týchto dňoch, čo by znamenalo pokles ceny tejto komodity až ku úrovni 435 €/t na burze MATIF v Paríži, čo je ekvivalent 400 €/t u nás.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (190,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (452,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na východ Európy prichádza pomerne rozsiahla oblačnosť, ktorá so sebou prinesie výskyt silných zrážok. Tie prerastú až do búrok a v kombinácii s nízkymi teplotami, ktoré sa na severe daného územia stále nachádzajú, sa očakáva výskyt sneženia. Inde na Starom Kontinente sa podobne silná oblačnosť neočakáva. Zrážky o malej, až nízkej intenzite sa vyskytnú na západe kontinentu.

Na našom území sa očakáva opätovný nárast priemerných denných teplôt, ktoré udržia i nočné teploty opäť nad bodom mrazu, takmer na celom území krajiny.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne