Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 20.02.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 974
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 20.02.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 974                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  204,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 200,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle Komoditných novín sa budeme venovať výsledkom WASDE reportu z Ministerstva poľnohospodárstva Spojených Štátov v súvislosti s kukuricou. Na začiatok je však dôležité poukázať na vývoj ceny pšenice na burze MATIF v Paríži. Cena dosiahla na spomínanú úroveň 200 €/t, ktorá je braná ako míľnik pre budúce smerovanie. Pondelok bol v USA neobchodný deň z dôvodu štátneho sviatku – Deň prezidentov. Zvýšená volatilita sa tak môže očakávať počas dnešného otvorenia burzy. V nasledujúcich dňoch bude pravdepodobne možné sledovať reakciu trhu, ktorá bude rozhodovať o smerovaní na najbližšie týždne až mesiace.

USDA v poslednom WASDE reporte odhaduje nárast zásob a pokles spotreby na domácom trhu v Spojených Štátoch, ktoré sú lídrom v pestovaní a spracovávaní kukurice. Objem produkcie krajiny zostáva na nezmenených 389,69 mil. ton.

Objem svetovej produkcie hrubých zŕn poklesol o 3,8 mil. ton na 1 510,1 mil. ton. Pokles bol zaznamenaný v prípade Brazílie, Mexika a Srbska. Naopak nárast ohlásili krajiny ako India a Turecko. Práve India pritom dlhodobo hlásila nepriazeň počasia a problémy spojené s výskytom El Nino, v dôsledku čoho sa očakávania často menili.

Pokles očakávaného objemu produkcie v  prípade Brazílie predstavoval 3 mil. ton a bol založený na znížení výmery určenej pre kukuricu na úkor iných plodín. Kukurica pre svoju cenu klesá u producentov na popularite a tí si volia výnosnejšie varianty. V prípade Mexika predstavovala zmena očakávanej produkcie pokles len 0,5 mil ton. Európska Únia potvrdila svoje predchádzajúce očakávania a zachovala si produkciu kukurice na objeme 60,1 mil. ton. Podobne bez zmeny boli i Ukrajina a Rusko s produkciou 30,5 mil ton v prípade Ukrajiny a 17,07 mil. ton pre Rusko.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, denný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Objem svetového obchodu kukurice vzrástol na základe nárastu v prípade Ukrajiny, ktorá očakáva pomerne veľké zvýšenie vývozu o 2 mil. ton. Nasledoval nárast v prípade Pakistanu, čomu naopak kontroval pokles v prípade Brazílie a Indie.Vzrástol taktiež objem exportu jačmeňa, ktorý spadá do kategórie tzv. hrubých zŕn a to v prípade Austrálie a Ukrajiny. Objem konečných zásob kukurice zaznamenal pokles o 3,2 mil ton na 322,1 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (171,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (426,75 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Hustá oblačnosť s ktorou sa spája výskyt zrážok o silnej intenzite s prechodom do búrok, sa očakáva na väčšine územia Západnej Európy v nasledujúcich dňoch. Výstrahy pred búrkami sú vydané najmä vo Francúzsku a na juhu Nemecka. Vplyvom pôsobenia prúdenia vzduchu by sa tieto zrážky mali postupne presúvať i nad naše územie. Avšak s postupným presunom bude ich intenzita výrazne oslabená. Zrážky sa sa u nás očakávajú od konca pracovného týždňa. Denné teploty na väčšine územia zostávajú i naďalej nad 10 °C aj inde ako na juhu.

tabuľka č.1: WASDE – pšenica globálne

tabuľka č.1: WASDE – pšenica po krajinách

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne