Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 01.02.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 970
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 01.02.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 970                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  213,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 210,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle Komoditných novín sa pozrieme na vývoj nami sledovaných agrokomodít z pohľadu technickej analýzy. Na úvod pre nových čitateľov pripomenieme, že spôsobov analyzovania vývoja cien inštrumentov obchodovaných na burze je niekoľko. Medzi najznámejšie patrí fundamentálna analýza a technická analýza. Prvá je založená na analýze fundamentálnych správ, v našom prípade najmä z ministerstiev poľnohospodárstva a inštitúcii monitorujúcich stav plodín na poliach a agrokomodít. Druhá, nazývaná technická analýza má za cieľ analyzovať vývoj cien na burze, na základe cenového grafu a z dát získaných z predchádzajúceho správania sa ceny, určiť možné smerovanie v budúcnosti. Pri tomto vychádza z niektorých striktne definovaných pravidiel a hľadá v grafe podobnosť, pričom vo výsledku prináša štatistickú výhodu svojmu používateľovi. Na základe technickej analýzy tak dokážeme identifikovať možný scenár vývoja ceny, ktorý je pravdepodobnejší, avšak tak ako pri akomkoľvek inom type, ani technickou analýzou nedokážeme dostávať stopercentné výsledky.

Pri pohľade na vývoj ceny pšenice obchodovanej na burze MATIF v Paríži, je vidieť dlhodobý klesajúci trend v ktorom sa cena nachádza už od polovice roku 2023. Tento trend postupne znižuje hodnotu komodity viac-menej v rovnakom tempe a v týchto dňoch tak cena pšenice atakuje nové minimum, na ktorom sa obchodovala v polovici roku 2021.

Základným prvkom technickej analýzy sú úrovne supportov, kde cena v minulosti pri poklese zareagovala a otočila sa smerom nahor. V prípade pšenice by takouto úrovňou mohla byť okrúhla hodnota 200 €/t, ktorá pôsobí pre obchodníkov psychologicky a po jej prelomení často vidieť nedostatok objemu na trhu. To je spojené s neochotou predávajúcich, umiestňovať svoje produkty na trh pod okrúhlu cenu nad ktorou sa v minulosti dlhšie obchodovalo. Práve v roku 2021 cena pšenice reagovala na hodnote 200 €/t a pomohla ochrániť túto komoditu pred ďalším poklesom.

Je dôležité pripomenúť, že v prípade úspešného prelomenia úrovne supportu, často prichádza k tomu, že cena naberie na rýchlosti a klesá v strmom uhle. Dôvodom je aktivácia čakajúcich príkazov obchodníkov na burzách, ktorí práve na tento moment čakajú. Druhý najbližší support po prípadnom prelomení ceny 200 €/t, je až na hodnote 180 €/t. Môžme teda povedať, že štatisticky je vyššia šanca, že pri pokračovaní poklesu, sa cena od okrúhlej hodnoty 200 €/t odrazí a pretrvá nad ňou, ako to že poklesne nižšie.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Zdá sa, že správy o problémoch z Indie neutíchajú počas celej sezóny 23-24. Druhý najväčší producent agrokomodít na svete, vydal výstrahu pred možným nárastom teplôt na kritickú úroveň. Aktuálne ochladenie z ktorého sa tamojší producenti tešili len krátko, by v nasledujúcich dňoch mohlo byť ohrozené opätovným nárastom teplôt na ešte vyššie úrovne ako doposiaľ. India očakáva 3. zlý rok v rade, čo sa podpísalo na dramatickom poklese štátnych rezerv.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (185,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (426,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Teploty v celej Európe začínajú postupne narastať. Zrážky o malej intenzite sa vyskytnú nad väčšinou územia kontinentu.


Na našom území sa počíta s prudkým nárastom denných i nočných teplôt. Najciteľnejšie bude túto zmenu možné pozorovať so začiatkom víkendu, kedy sa na juhu očakáva denná teplota až 14 °C, navyše s rastúcim výhľadom v novom týždni. Nočné teploty na západe dosiahnú hranicu dvojcifernej hodnoty. So zrážkami sa okrem dnešného dňa počíta len veľmi výnimočne na severe krajiny.

graf č. 5: sója, CBOT, denný, máj (USD/bu)

graf č. 6: ropa wti, CBOT, denný, marec (USD/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.