Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 18.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 966
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 18.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 966                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  218,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Zahájenie obchodovania po predĺženom víkende v Spojených Štátoch znamenalo pre niektoré komodity veľmi silné výpredaje. Najväčší pokles utrpela sója a kukurica. Graf č. 2 ukazuje dianie na burze CBOT v Chicagu, kde je vidieť o niečo väčšiu dynamiku poklesu ako v prípade MATIFu v Paríži. Cena kukurice na oboch burzách je v dlhodobom klesajúcom trende. Práve kukurici sa dnes budeme venovať v súvislosti s výsledkami WASDE reportu, v rámci ktorého Americké ministerstvo zozbieralo dáta od všetkých (pre túto komoditu) relevantných ministerstiev sveta a pridalo svoje analýzy.

Najväčší svetový producent kukurice – USA dodatočne zvýšil objem očakávanej produkcie o 2,72 mil. ton a dosiahol tak historický rekord 389,69 mil. ton. Nárast zaznamenali taktiež v prípade spotreby na kŕmne, potravinárske aj technické účely. Nárast spotreby v prípade všetkých troch účelov, neznamenal automaticky zníženie konečných zásob, keďže produkcia stihla rásť rýchlejšie.

Potvrdenie rastúceho trendu bolo vidieť i v prípade objemu produkcie z globálneho hľadiska. Objem produkcie hrubých zŕn, kde má kukurica dominantné zastúpenie, vzrástol o 11,9 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšej miere podpísali okrem USA i Čína, India, Paraguaj. Na druhej strane bolo vidieť pokles u tradičného producenta akým je Brazília. V prípade Číny bolo vidieť taktiež nový rekord a to objem produkcie na hodnote 288,8 mil. ton. Nárast v Indii bol zaznamenaný v dôsledku zvýšenia výmery určenej pre kukuricu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Objem obchodu hrubých zŕn vo svete zaznamenal malý pokles o 0,2 mil. ton k čomu prispeli horšie dáta z Brazílie a Indie. Nepomohlo ani kontrovanie poklesu Tureckom, ktoré aktuálne ťaží zo svojej strategickej geografickej polohe pri Čiernom mori. Pokles objemu importu hlási Európska Únia.

Svetové zásoby kukurice vzrástli o 10 mil. ton na 325,2 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (186,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (429,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Predpoveď zo začiatku týždňa sa napĺňa a zrážky sa zo západu kontinentu presúvajú naprieč ním, pričom zasiahnu takmer celé územie Európy od juhu až po sever. V dôsledku teplôt, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch vyskytovať nad bodom mrazu, sa počíta s daždivou druhou polovicou týždňa.

Na naše územie prichádza teplý vzduch z juhu, ktorý prinesie teploty siahajúce až ku 13 °C. Tento vrchol by mali dosiahnuť v polovici budúceho týždňa. Od konca víkendu sa počíta s príchodom zrážok o strednej intenzite.

Tabuľka č. 1: WASDE report, hrubé zrná globálne

Tabuľka č. 2: WASDE report, kukurica krajiny

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne