Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 965
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 965                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  217,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Do nového týždňa sme vstupovali s očakávaním kľudného pondelku, v dôsledku neobchodného dňa za oceánom. Štandardne je totiž dianie v Spojených Štátoch pre ostatné menšie burzy vo svete cenotvorné a to najmä pre neporovnateľne väčší objem obchodov v USA, v porovnaní s akoukoľvek burzou vo svete. Volatilitu sme však pozorovali koncom týždňa, keď v piatok prinieslo Americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) nový WASDE report, monitorujúci stav produkcie, zásob, spotreby a objemu obchodu vo svete. Táto správa, vychádzajúca na mesačnej periodicite, je jedným z najzásadnejších fundamentov pre ceny agrokomodít a obchodníci na jeho zverejnenie netrpezlivo čakajú. Jeho výsledky v súvislosti s pšenicou nájdete nižšie, pod označením ako tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2.

WASDE potvrdilo predchádzajúce očakávania rastu objemu svetovej produkcie, ktorá spolu s ostatnými zmenami vplýva na nárast objemu zásob vo svete. Práve táto hodnota je obchodníkmi najcitlivejšie sledovaná a zverejnenie akejkoľvek zmeny smerom nahor v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, automaticky znamená pokles ceny dotknutej komodity. Výnimkou nebol ani január 2024, kedy zverejnenie nárastu objemu očakávaných konečných zásob o 1,83 mil. ton na 260 mil. ton, znamenalo okamžitú volatilitu a následný pokles ceny na burzách.

Nárast produkcie reportovali krajiny ako Ruská Federácia, Ukrajina, ale i Saudská Arábia. Naopak pokles produkcie očakáva Čína, ktorá sa následne bude snažiť stratu dohnať nárastom importu a tak sa bude podieľať na náraste objemu obchodu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

WASDE odhalilo pokračovanie nárastu spotreby pšenice, čo je spojené s dlhodobým poklesom jej ceny a tým pádom aj rastúcim dopytom. Objem spotreby pšenice vo svete vzrástol o 1,8 mil. ton na 796,5 mil. ton. Na tejto zmene sa podpísal nárast na kŕmne účely v Indii, kde spotreba narástla o 1,3 mil. ton. Nasledovala EÚ v dôsledku silnej ponuky lacnej pšenice z Ukrajiny. Objem svetového obchodu vzrástol o 2,4 mil. ton na 209,5 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (193,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (420,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Spolu s nárastom teplôt nad celým územím Starého kontinentu, prichádzajú aj zrážky. Tie budú najaktívnejšie v polovici týždňa na západe a juhu Európy, pričom sa budú presúvať smerom na východ.

Presun zo západu povedie i cez naše územie, kde sa vyskytnú v stredu-piatok. Na západe bude ich výskyt najsilnejší vo štvrtok, kedy sa v dôsledku teplôt počas dňa – nad bodom mrazu, vyskytnú dažde. Teploty už počas dňa zostanú nad 0 °C všade až na sever krajiny. Nočné teploty budú i naďalej mrazivé a to na celom území krajiny.

Tabuľka č. 1: WASDE report, pšenica globálne

Tabuľka č. 2: WASDE report, pšenica krajiny

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne