Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 14.12.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 961
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 14.12.2023                        Ročník: 10 – 2023                           Číslo: 961                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  231,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 227,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle Komoditných novín sa pozrieme na dianie v rôznych častiach sveta, ktoré má vplyv na vývoj cien agrokomodít na hlavných burzách. Zaujímavá situácia nastala v Indii, kde sa naplno prejavuje nárast cien základných potravín spojených s nárastom inflácie. Vláda sa rozhodla situáciu riešiť uvoľnením agrokomdít zo štátnej rezervy do obehu s cieľom stabilizovať situáciu s nedostatkom agrokomodít, na čele s pšenicou. Objem štátnych rezerv poklesol v dôsledku tohto kroku na 19 mil. ton, čo predstavuje najnižšie číslo za posledných 7 rokov.

Krajina strieda opatrenia limitujúce voľný trh s obilím. V minulom roku sa snažila o limitovanie exportu z krajiny a tak zamedziť vzniku nedostatku na trhu, či dokonca vytvorenia prebytku vo forme zásob a stlačenia ceny smerom nadol. Proti tomu protestovali lokálni producenti, avšak neúspešne.

Sledovanie situácie v tak vzdialenej krajine ako je India má význam z dôvodu toho, že sa jedná o druhého najväčšieho producenta pšenice na svete a v prípade nedostatku na tak veľkom trhu + potreby náhrady domáceho výpadku importom, rastie dopyt a s ním aj cena, všade vo svete. Zaujímavou situáciou na ktorej je možné vidieť aktuálne problémy lokálneho trhu je vývoj ceny pšenice v krajine v porovnaní s inými burzami vo svete. Zatiaľ čo cena pšenice na burze CBOT v Chicagu skorigovala o viac ako 35 % v roku 2023, cena pšenice v Indii vzrástla o viac ako 20 % a to i napriek rôznym zásahom a opatreniam.

Ďalšou krajinou, ktorá zasahuje do volného trhu so snahou o ochranu toho domáceho, je Argentína. Krajina zvažuje zavedenie 15 % dane z exportu niektorých agrokomodít. Primárnym cieľom tohoto opatrenia je vyšší výber do štátneho rozpočtu. Argentína je jedným z kľúčových exportérov sóje a kukurice vo svete. Na sóju aktuálne platí exportná daň vo výške 33 %. Vývoz kukurice a iných komodít je zatiaľ zaťažený 12 % clom.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Správy od nášho východného suseda hovoria o tom, že objem budúcoročnej produkcie pšenice by mohol poklesnúť na svoje 12 ročné minimum. Objem produkcie by v dôsledku stále prebiehajúceho konfliktu mohol poklesnúť z tohtoročných 22,2 mil. ton na 20,2 mil. ton. Zmenu je najviac cítiť pri porovnaní s dlhodobým priemerom produkcie Ukrajiny, ktorý je na úrovni 25,9 mil. ton. Na znížení sa v najväčšej miere podieľal pokles výmery obhospodarovanej pôdy.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (200,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (438,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Avizovaný presun oblačnosti a s ňou spojený výskyt zrážok, pokračuje i naďalej. V nasledujúcich dňoch by sa mali zrážky presunúť nad územie Východnej Európy, pričom nad územím Bieloruska a Ruska dokonca zosilnejú. Okrem toho sa zrážky vyskytujú nad Škandináviou a Balkánom.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch počíta s postupným otepľovaním, pričom teploty na juhu môžu dosiahnuť až +10 °C. Dokonca ani v severných oblastiach sa neočakáva výskyt denných teplôt nad bodom mrazu. Zrážky sa u nás vyskytnú len ojedinele.

Graf č. 5: Ropa WTI, CBOT, marec 2024, (71,86 USD/BA)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne