Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 05.12.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 959
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 05.12.2023                        Ročník: 10 – 2023                           Číslo: 959                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  233,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 228,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Ceny väčšiny nami sledovaných agrokomodít zažívajú za posledný týždeň pomerne prudké zotavenie sa a korigujú tak predchádzajúce prudké výpredaje. Pšenica obchodovaná na burze MATIF v Paríži dokázala navýšiť svoju hodnotu za toto obdobie o viac ako 10 €/t a z pohľadu technickej analýzy má pred sebou volnú cestu až ku úrovni 235 €/t, kde sa nachádza rezistencia.

Pri porovnaní vývoja ceny pšenice na burze v Paríži (graf č. 1) a na burze v Chicagu (graf č. 2), je vidieť kontinuálnejší, až takmer lineárny smer v prípade Ameriky. Práve tu bol aj prvotný impulz na rast cien agrokomodít a následne sa toto smerovanie rozšírilo na ostatné, menšie burzy vo svete. V prípade burzy CBOT je vidieť, že cena vďaka silnejšiemu rastu, už dosiahla úroveň rezistencie, ktorá je alternatívou tej európskej pri hodnote 235 €/t. To možno považovať za zastavenie rastu, čo potvrdzuje i dlhý horný knôt poslednej sviečky.

 Z fundamentálneho hľadiska je dôvodom na rast ceny pšenice primárne vysoký ohlásený objem nákupov z Číny, ktorý jednoducho zvyšuje dopyt a následne naň reaguje cena svojim rastom.

Na druhej strane, prichádzajú správy o znovu otvorení dočasného koridoru v Čiernom mori, ktorý prispeje k nárastu počtu lodí prúdiacich z Ukrajiny a to i napriek stále existujúcemu riziku nárazu na míny. Krajina tak dosiahne rýchlejšie uvoľnenie skladových kapacít, ktoré sú aktuálne využívané na maximum a Ukrajinskí poľnohospodári často držia svoju produkciu i na provizórnych miestach, kde môže prísť v dôsledku nedostatočného vybavenia ku znehodnoteniu produkcie.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

V grafe č. 4 je vidieť vývoj ceny repky na európskej burze MATIF v Paríži, ktorá sa už viac ako 2 mesiace obchoduje v pomerne úzkom kanále. Vymaniť sa z týchto úrovní nepomohol ani spomínaný prudký nárast cien iných agrokomodít na burze CBOT. Pozitívne správy totiž boli okamžite kontrované správami z Kanady, ktorá ohlásila, že  krajina očakáva vyšší objem produkcie repky ako sa predpokladalo. Kanada si dlhodobo drží svetové prvenstvo v exporte repky.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (202,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (447,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Silné zrážky, ktoré sa v kombinácii s nízkymi teplotami podpísali na čiastočnej paralýze Európy, najmä na západ od nás, sa v nasledujúcich dňoch už nebudú vyskytovať. Intenzita oblačnosti poklesne, no roztrúsi sa na širšie územie, pričom so zrážkami o nízkej intenzite  sa počíta na celom území Starého kontinentu.

U nás sa očakáva výskyt zrážok počas celého týždňa. Na väčšine územia sa budú vyskytovať vo forme prehánok, ktoré budú v dôsledku chladného počasia snehové. Výnimkou v tomto prípade nie je ani juh krajiny.

Graf č. 5: Ropa WTI, CBOT, marec 2024, (73,53 USD/BA)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne