Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 16.11.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 956
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 16.11.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 956                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  232,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 227,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Cena pšenice obchodovanej na burze MATIF zažila pokles po tom, ako sa smerom nadol obrátila i jej zámorská alternatíva. Zatiaľ čo na burze v Paríži sme videli obchodovanie až pod úrovňou supportu na hodnote v oblasti 230 €/t, ktorý je pre túto komoditu z hľadiska budúceho smerovania významný, v Chicagu sa pšenica zatiaľ nedostala na takto nízku hodnotu a i napriek poklesu sa drží na hodnote nad aktuálnym supportom.

Dôvodom na takto silný pokles ceny bolo nastavenie trhu v spojitosťou s výsledkami WASDE reportu, ktoré hovoria o náraste zásob, poklese spotreby a obchodu.

Objem očakávaných svetových zásob pšenice, ktoré očakáva Americké ministerstvo poľnohospodárstva narástol o 0,6 mil. ton na 1 051,5 mil. ton a to i napriek poklesu očakávanej svetovej produkcie tejto komodity o 1,5 mil. ton na 782 mil. ton. Na tejto zmene sa podieľalo viacero krajín, na čele s Indiou, ktorej vláda prehodnotila očakávanú produkciu na nasledujúce obdobie v dôsledku výskytu El Nino a jeho dopadov na krajinu. Nasledovala Argentína, ktorá si odpísala 1,5 mil. ton z dôvodu príliš neskorého výskytu dažďov v októbri na to aby z nich dokázala vysadená pšenica ešte v plnej miere benefitovať. Ostatné krajiny sa na zmene podieľali menšími poklesmi.

Na druhej strane bolo vidieť rapídny nárast objemu očakávanej produkcie v prípade Ruskej Federácie, ktorá hlási 5 miliónový nárast v porovnaní s očakávaniami v minulom mesiaci a dosiahnuť by tak táto krajina mala produkciu 90 mil. ton. Výsledok je podľa tamojšieho ministerstva poľnohospodárstva, kombináciou lepších výnosov a navýšenia osiatej plochy.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Objem očakávaného svetového obchodu sa podľa USDA prepadol o 1,3 mil ton na 205 mil. ton, primárne na základe nízkeho objemu exportu v prípade Argentíny, Indie a Egyptu.

Len čiastočne na neho mal pozitívny vplyv nárast v prípade Ukrajiny, ktorej sa i naďalej darí vyvážať agrokomodity po mori i napriek nepredĺženej Obilnej Dohode zo strany Ruska.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (196,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,68 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad Európou je aktuálne roztrúsená vyššia oblačnosť, ktorá sa rozprestiera od západu až po východ kontinentu s výnimkou severu a juhozápadu. V oblastiach s výskytom oblačnosti sa počíta s častými zrážkami o malej až strednej intenzite, pričom na niektorých územiach krajiny s rovným reliéfom sa budú koncom týždňa vyskytovať silné dažde.

Na našom území sa počíta so zrážkami striedavo počas takmer celého týždňa. Cez víkend sa očakáva výskyt nočných mrazov i na juhu krajiny.

Graf č. 5: Ropa wti, CBOT, Denný, nov 2023, (76,65 USD/BU)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne