Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 26.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 953
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 26.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 953                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  235,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 231,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Jedným z najčastejšie sa skloňovaných slovných spojení v oblasti poľnohospodárstva sa v tejto sezóne stava El Nino. Periodicky sa opakujúca odchýlka prúdenia vody v Tichom oceáne, ktorá má vplyv na vývoj počasia v oblastiach, ktoré ani nemusia byť v priamom kontakte s Tichým oceánom. Najmenší vplyv zo všetkých kontinentov je možné badať v Európe, no i tu s čiastočne tento fenomén podpisuje pod vývojom počasia.

Najsilnejšie sa prejavuje práve v Latinskej Amerike a v Ázii.

Podľa meteorológ by sa výskyt aktuálne prebiehajúceho El Nino, nemal zastaviť až do polovice budúceho roka. Medzi príznaky, ktoré so sebou jeho prítomnosť prinesie, patrí nadpriemerný objem zrážok v časti Južnej Ameriky, čo po suchom období spôsobuje vrásky na čele poľnohospodárom. Intenzita zrážok bude dosahovať búrky. Samotný kontinent sa rozdeľuje na dve časti. Prvou je oblasť v ktorej sa El Nino prejavuje extrémnym suchom a druhá časť sa zmieta v dažďoch.


Najlepším príkladom chaosu, a neistoty, ktorú výskyt tohto fenoménu prináša je India. V tomto roku je v krajine veľmi volatilný objem monzúnových dažďov, na ktoré je celé poľnohospodárstvo závislé Objem týchto dažďov v krajine poklesol v porovnaní s priemerom o 6 % a dosiahol tak najnižšiu úroveň od roku 2018. Začiatok vplyvu El Nino prinieslo do Indie pokles monzúnových zrážok, v júny o 9%. Následne prišlo k prudkému obratu a v júly už bolo zrážok 13 % nad dlhoročný priemer. Volatilný vývoj pokračoval v Auguste, ktorý bol jeden z najsuchších v histórii, s poklesom objemu zrážok v porovnaní s priemerom o 36 %. Nasledoval september, ktorý opäť priniesol nadpriemerné zrážky a vymazal tak deficit zrážok z predchádzajúceho mesiaca.

Týmto sme chceli demonštrovať do akej miery môže skomplikovať situáciu na trhoch výskyt El Nino. India je navyše 2 najväčší svetový producent pšenice a jeden z najväčších spotrebiteľov. Cenové výkyvy sa okamžite presúvajú na burzy vo svete, vrátane tej našej MATIF v Paríži, tak ako aj včera a predvčerom, kedy pokles ceny podporovali práve správy z Indie, hovoriace o dostatku zrážok v týchto týždňoch a s tým spojený pozitívnejší výhľad na nasledujúce obdobie.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Cenu pšenice obchodovanej na burze MATIF v Paríži (graf č. 1) je potrebné v týchto dňoch sledovať viac ak je bežné. Dôvodom je blízkosť veľmi silnej technickej úrovne, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom budúcom smerovaní. Nad cenou 230 €/t sa nachádza support, ktorý bol za posledné 4 mesiace testovaný mnoho-krát, pričom vždy odolal. V prípade ak by došlo k prelomeniu, znamenalo by to otvorenú cestu ku poklesu o 10 €/t.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (202,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,88 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Hustá oblačnosť z minulého týždňa, zostáva nad väčšinou územia Starého kontinentu i v nasledujúcich dňoch. Výskyt najintenzívnejších zrážok sa presunul mierne na západ. Najintenzívnejšie sa prejavuje nad územím Francúzska a severnej časti Španielska.

Na našom území sa zrážky nebudú vyskytovať každým dňom, no počas týždňa sa s nimi niekoľko krát stretneme. Ich intenzita bude malá, až stredná na severe. Teploty zostávajú podobné ako v predchádzajúcom týždni, stabilne nad 10 °C.

Graf č. 5: Ropa wti, CBOT, Denný, nov 2023 (85,39 USd/bu)

 

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne