Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 19.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 951
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 19.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 951                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  241,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 235,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V prípade kukurice a tzv. hrubých zŕn, nebolo na trhu vidieť tak veľkú volatilitu ako v prípade pšenice, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcom čísle (to si môžete prečítať TU). Najsilnejšie bolo možné pohyb smerom nahor sledovať už štandardne na burze CBOT v Chicagu, ktorá si drží svetové prvenstvo v obchodnom objeme a je preto cenotvorná aj pre ostatné menšie burzy vo svete.

Dôvodom na rast ceny boli správy hovoriace o poklese objemu očakávanej produkcie kukurice vo svete o 2 mil. ton na 1494,6 mil. ton, pod čo sa v najväčšej miere podpísal pokles v prípade Spojených Štátoch. Na druhej strane je vidieť nárast objemu produkcie hrubých zŕn okrem kukurice.

Negatívnym správam o poklese tohtoročnej produkcie kukurice u najväčšieho producenta – v USA, kontrovali správy o nárastoch v prípade Argentíny, Európskej Únie, Moldavska a Paraguaju. V prípade Argentíny sa pod pozitívnou zmenou podpísalo navýšenie osiatej plochy touto komoditou. V prípade EÚ sa za túto zmenu zaslúžilo Francúzsko.

Očakávania od produkcie jačmeňu, ktorý má v kategórii tzv. hrubých zŕn na základe objemu druhé miesto, sa z globálneho pohľadu taktiež zhoršili. Na tomto sa v najväčšej miere podieľal pokles v prípade Austrálie a Kazachstanu, kde sa v dôsledku nepriaznivého počasia podarilo kompletne vymazať i nárast ktorý v tejto sezóne zaznamenala produkcia v EÚ.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Austrália v tomto roku už dlhú dobu hlási nepriazeň počasia a postupne reviduje  očakávania od svojej úrody smerom nadol v dôsledku výskytu El Nino, ktoré sa v krajine prejavuje extrémnym suchom.

Objem svetového obchodu hrubých zŕn vzrástol i napriek poklesu produkcie a to čiastočne i vďaka nárastu exportu jačmeňa z Ruska.

Konečné zásoby kukurice poklesli o 1,6 mil. ton na 312,4 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (205,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,62 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť ktorá sa od začiatku aktuálneho týždňa nachádza nad Starým kontinentom, sa ešte zintenzívnela. Na dotknutých územiach s jej výskytom, prináša silné zrážky vo forme búrok, pričom v niektorých oblastiach sú dokonca hlásené škody na majetku. To sa týka najmä západnej a juhozápadnej časti Európy.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch neočakáva výskyt tak silných zrážok. Ku nám prichádza oblačnosť z východu, ktorá prinesie len prehánky a dažde o nižšej intenzite, začiatkom nového týždňa.

Tabuľka č. 1: Zásoby a použitie hrubých zŕn (všeobecne):

Tabuľka č. 1: Zásoby a použitie kukurice (krajiny):

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne