Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 29.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 938
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 29.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 938                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  241,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 239,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Krajiny Európskej Únie, ktoré v minulosti dostali výnimku a nemuseli dodržiavať pravidlá voľného obchodu vo vzťahu ku agrokomoditám z Ukrajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, vystupujú na pôde Európskeho spoločenstva s cieľom predĺženia platnosti výnimky zákazu konečného predaja ukrajinských agrokomodít na ich území. V minulosti sa im podarilo vy-lobovať predĺženie platnosti tohto opatrenia do 15. septembra 2023.

Maďarsko, prehlásilo, že v prípade ak EÚ nepovolí predĺženie zákazu predaja agrokomodít z Ukrajiny na ich území, zavedie túto reštrikciu na národnej úrovni. Na druhej strane je vidieť snahu o riešenie sporu na diplomatickej úrovni zo strany samotnej Ukrajiny, ktorá kritizuje Európsku Úniu za toto dianie a hovorí o sťažovaní situácie domácim producentom, ktorí majú limitované možnosti exportu svojej úrody tradičnými cestami – prevažne po mori. V sťažnostiach, ktoré v týchto dňoch odzneli na návšteve v Prahe sa spomína porušovanie jedného zo základných princípov na ktorých je Európska Únia založená – tzv. Princíp solidarity.

Zatiaľ čo sa rieši problém odbytu ukrajinských agrokomodít, z krajiny prichádzajú prvé správy o výsadbe budúcoročných ozimín. Tento proces sa od začiatku spája s problémom, ktorým je extrémne sucho. Horných 10 cm pôdy je častokrát podľa farmárov úplne bez vlahy, čo komplikuje osev repky a pšenice. Ozimná pšenica ma pritom podiel na produkcii až 95 %. Prípadné pokračovanie suchého počasia by znamenalo zásadnejší vplyv na ceny agrokomodít a to nielen lokálne.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Najväčší svetový importér pšenice – Egypt, sa v nasledujúcom období pravdepodobne stane súčasťou krajín BRICS. Blok ktorého súčasťou je Brazília, Rusko, India, Čína a JAR, v minulom týždni rozoslal pozvánky ďalším piatim krajinám, medzi ktorými bol i Egypt. Ten promptne odpovedal a vyjadril záujem o vstup. Krajina si od vstupu do združenia sľubuje zlepšenie ekonomickej situácie spojenej s importom pšenice, ktorá je doteraz obchodovaná v USD, pričom kurz domácej meny prudko oslabil a inflácia dosiahla 36,5 %. Očakáva sa tak prehĺbenie obchodných vzťahov medzi Ruskom a Egyptom.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (215,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (14,05 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážky sa v nasledujúcich dňoch budú vyskytovať aj na území Západnej Európy, kde počas tohto roka často takmer úplne absentovali a z kadiaľ bolo hlásené extrémne sucho. Sem patrí najmä časť Francúzska a Španielska, kde intenzita zrážok môže vykalkulovať až do búrok.Okrem toho sa so zrážkami počíta na severe a na juhu kontinentu.
Vyššia oblačnosť a zrážky, ktoré sa naším územím prehnali v predchádzajúcom dni, u nás zotrvajú i dnes a na niektorých častiach krajiny i v nasledujúcich niekoľkých dňoch. Na severe príde k vyjasneniu až s príchodom víkendu.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (474,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne