Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 24.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 937
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 24.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 937                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  243,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 238,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Situácia v Indii zostáva i naďalej vážna, po tom ako sa výrazne zhoršili očakávania od budúcej produkcie v dôsledku výskytu pravidelnej odchýlky El Nino, ktorá spôsobuje nedostatok zrážok v najľudnatejšej krajine sveta. Podľa meteorológov by mal byť august pre Indiu najsuchším mesiacom za posledné storočie. Krajina je odkázaná na monzúnové dažde, ktoré štandardne prinášajú viac ako 70% celkových zrážok počas roka. India do 17. augusta zaznamenala priemerný objem monzúnových zrážok o objeme 90,7 mm. Dlhodobý priemer za mesiac august pritom predstavuje 254,9 mm a aktuálne je tak vidieť pokles o 40 %.

Situácia v Indii vplýva na cenu agrokomodít vo svete a nepriamo tak ovplyvňuje i dianie na našom trhu. Nedostatok pšenice na tamojšom trhu, ktorý bol doteraz navyše chránený 40% daňou z dovozu, pred zahraničnou pšenicou, sa vláda snaží riešiť na najvyššej úrovni. Medzi Indiou a Ruskom prebiehajú rozhovory o priamom dovoze pšenice z Ruska. Na stabilizáciou situácie bude India potrebovať približne 3 – 4 mil. ton tejto komodity. Vláda však plánuje doviezť až 9 mil. ton pšenice za účelom zníženia ceny na domácom trhu, ktorú od farmárov vykupuje vláda v rámci svojho programu a jej hodnotu má tak plne pod kontrolou. Cieľom je zároveň využiť aktuálnu nízku cenu z dôveru veľmi slabého kurzu Rubľa a nakúpiť so zľavou.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Od začiatku vojny na Ukrajine sa stalo Rusko druhým najväčším obchodným partnerom Indie v obchode s poľnohospodárskymi komoditami. Pokles dopytu po agrokomoditách z Ruskej Federácie nahráva lepšej vyjednávacej pozícii Indii, ktorá už so zľavou nakupuje slnečnicový olej. Medzinárodný obchod medzi týmito krajinami prebieha v Amerických dolároch a to hlavne z dôvodu nestability mien oboch krajín. Aktuálny stav zásob pšenice v Indii je 20 % pod svojim 10 ročným priemerom.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (216,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,60 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad územím Starého kontinentu sa začína vo väčšej miere prejavovať tvorba oblačnosti, ktorá sa koncentruje prevažne medzi Strednou a Západnou Európou v kontinentálnej časti. V oblastiach, ktoré sú na grafike vyznačené tmavo-modrou farbou je možné očakávať výskyt zrážok o vyššej intenzite, siahajúcich až do búrok.

Ani naše územie sa v nasledujúcich dňoch nevyhne zrážkam. Od piatka až do príchodu nového týždňa sa na väčšine územia očakáva výskyt intenzívnych zrážok na väčšine územia.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (472,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne