Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 22.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 936
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 22.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 936                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  242,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 238,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto čísle sa budeme primárne venovať výsledkom WASDE reportu v súvislosti s kukuricou, ktoré sú pre tvorbu ceny na trhoch zásadné. Avšak dianie počas poslednej obchodnej seansy na americkej burze CBOT si zaslúži komentár. Volatilitu na trh priniesli správy z Argentíny, ktorá patrí medzi kľúčových producentov kukurice na svete. Tamojší poľnohospodári sa konečne dočkali zvýšenia vlahy vďaka zrážkam, ktoré sú súčasťou vplyvu El Nino v danom regióne. Zrážky by mali pretrvávať i nasledujúcich zopár dní, čo narúša extrémne suché dni, ktoré sa tu vyskytovali uplynulý mesiac a ohrozovali produkciu. Cena kukurice na burze CBOT (graf č.2) sa po potvrdení predikcií otočila a vymazala predchádzajúce rasty.

Výsledky WASDE reportu ukázali očakávania USDA, podľa ktorého objem svetovej produkcie poklesol spolu s objemom obchodu a zásobami. Na poklese objemu očakávanej produkcie kukurice sa v najväčšej miere zaslúžili negatívne zmeny v prípade Európskej Únie, USA, Číne a v Rusku, ktorým čiastočne kontrovali nárasty produkcie na Ukrajine a v Kanade.

Zhoršenie výsledkov očakávanej produkcie v prípade EÚ je spôsobený kombináciou poklesu vysiatej plochy a výnosnosti. Najväčší pokles zaznamenali v prípade Maďarska, nasledovalo Rumunsko, Nemecko a Taliansko. V prípade Číny sa pod pokles podpísala vysoká vlhkosť v oblastiach na severe krajiny, ktorá je pre produkciu tejto komodity kľúčová.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Poklesom sa snažili čiastočne kontrovať nárasty, avšak nestačilo to na neutralizáciu straty. Ukrajina zlepšila svoj výhľad od tohtoročnej produkcie na základe väčšej ako očakávanej plochy určenej pre kukuricu v kombinácii s priaznivým počasím a teda vyšším výnosom.

Pokles objemu svetového obchodu je spätý s poklesom produkcie a nejasnej situácie na Ukrajine.

Objem svetových zásob hrubých zŕn poklesol o 2,93 mil. ton na 336,79 mil ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (216,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,24 USd/bu)

Výsledky WASDE reportu - pšenica

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie hrub. zŕn všeob. (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie kukurica – kraj. (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na väčšine územia Starého kontinentu bude v nasledujúcich dňoch pretrvávať jasné počasie s teplotami nad 30 °C. Výnimkou sú oblasti v ktorých sa vyskytnú lokálne zdroje zrážok siahajúcich svojou intenzitou až ku búrkam. Tie sa nachádzajú na samom severe a východe Európy. Malý zhluk oblačnosti sa však očakáva i nad Strednou Európou.

Na našom území budú pokračovať jasné dni s teplotami na juhu siahajúcimi až ku 36 °C. Tie však preruší zrážková činnosť počas víkendu, ktorá bude mať intenzitu výdatných búrok.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (469,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne