Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 17.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 935
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 17.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 935                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  241,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 237,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Ukrajina reportovala pokračujúce útoky na prístavy v ktorých sa nakladajú poľnohospodárske komodity. Poškodené je podla hlásení silo v meste Reni na brehu Dunaja, ktoré sa využívalo na export agrokomodít a jeho význam vzrástol po nepodpísaní Obilnej dohody. Na fotografiách je vidieť poškodený sklad v ktorom sa nachádzala pšenica a slnečnica. I napriek tomuto dianiu, z prístavu v Odese odišla lod naložená agrokomoditami. Očakáva sa, že bezpečný prechod bude znamenať zelenú i pre ostatných obchodníkov, ktorí sú ochotní prijať rizikovú prirážku a vy-exportovať agrokomodity lodnou dopravou i s absenciou poistenia.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva vo svojom pravidelnom WASDE reporte (tabuľka č. 1 a č.2) hovorí o poklese objemu zásob, spotreby i objemu obchodu vo svete. Objem zásob pšenice klesol o 4,3 mil. ton na 1 061,7 mil. ton a to najmä na základe poklesu očakávanej produkcie v Európskej Únii, Číne a v Kanade. Poklesom čiastočne kontrovala, lepšia ako v minulosti očakávaná produkcia v prípade Ukrajiny a v prípade Kazachstanu.

Objem produkcie Európskej Únie poklesol o 3 mil. ton na 135 mil. ton. Na tejto zmene sa v najväčšom merítku podpísalo extrémne sucho na západe kontinentu, ale taktiež nepriaznivá situácia v Rumunsku. Oficiálne ukazovatele z Číny hovoria o poklese rovnako ako v prípade EÚ a teda o 3 mil. ton, na 137 mil. ton.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Poklesom kontrovali pozitívne zmeny v prípade Ukrajiny, ktorá si v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami pripísala 3,5 mil ton. a celkovo by tak mala vyprodukovať 21 mil. ton pšenice. Za Ukrajinou nasledoval Kazachstan, kde sa pre dobré podmienky, aktuálne očakáva produkcia o objeme 15 mil. ton, čo je o 1 milión viac ako sa očakávalo minulý mesiac.

Poklesol i objem spotreby pšenice vo svete a to o 3,4 mil. ton na 796,1 mil. ton, najmä na základe zníženia spotreby na kŕmne i potravinárske účely v prípade Európskej Únie  a technickému využitiu pšenice v Číne.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (213,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,23 USd/bu)

Výsledky WASDE reportu - pšenica

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na území Európy bude v nasledujúcich dňoch opäť prevažne jasné počasie s vyššími teplotami. Výnimkou je len sever kontinentu, kde sa počíta s výskytom zrážok vo forme dažďov.

Horúce počasie na našom území, bude pretrvávať i naďalej. Čiastočne však bude narúšané búrkami z tepla, ktoré sa budú tvoriť lokálne nad takmer celým územím krajiny a to najmä v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa. Víkend sa bude niesť v znamení jasného počasia s teplotami nad 30 °C. Nový týždeň zostane v tomto trende.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (460,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne