Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 26.03.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 981
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 26.03.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 981                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  221,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Európska Komisia v piatok ukázala svoj zámer spoplatnenia importu agrokomodít z Ruska a Bieloruska. Dovoz z týchto krajín bude zaťažený dovozným clom. Cieľom takéhoto jednania je podľa vyjadrenia komisie, jednak ochrana domáceho trhu s agrokomoditami v čase, kedy ich ceny dosahujú nízke hodnoty a naprieč zoskupením protestujú farmári, ale taktiež snaha o zníženie schopnosti financovať vojnu s Ukrajinou.

Objem importu agrokomodít z Ruska a Bieloruska bol i v predchádzajúcich rokoch malý, avšak i napriek tomu, že v roku 2023 sa z Ruska do Európskej Únie doviezlo len 4,2 mil. ton poľnohospodárskych komodít, ich hodnota predstavovala 1,3 miliardy eur. V percentuálnom vyjadrení sa jedná 1 % hodnoty trhu s agrokomoditami v rámci Európskej Únie.

Podľa Európskej Komisie bude objem exportu ruských komodít do sveta, v tomto roku pomerne prudko rásť a vzniklo by riziko nárastu objemu týchto komodít vstupujúceho i do nášho vnútorného trhu v rámci európskeho spoločenstva, čomu sa snažia zabrániť nové opatrenia. Očakávaný export Ruska by mohol dosiahnuť až 50 mil. ton z pôvodných 35 mil. ton.  Odhad počíta s vyššími skladovými zásobami a snahe o umiestnenie tohto tovaru do nových/alternatívnych oblastí.

Uvalené clo bude predstavovať 95 €/t v prípade obilnín a 50 % v prípade olejnín. Aplikované v praxi budú po schválení členskými krajinami, čo zaberie niekoľko týždňov. Toto rozhodnutie má pozitívny vplyv na ceny dotknutých komodít, keďže z trhu v EÚ prakticky vymizne ponuka agrokomodít pôvodom z týchto dvoch zemí, nakoľko bude ich dovoz neekonomický.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Piatková obchodná seansa so sebou na burze MATIF priniesla najväčší denný nárast ceny za viac ako pol roka, čo sa do grafu zapísalo ako dlhá denná sviečka zelenej farby. Pri porovnaní s grafom č. 2 v ktorom je vidieť vývoj za oceánom v USA, pozorujeme rozdielne dianie najmä v tom, že na trhu v Európe bola cena podporená zavedením už spomenutých opatrení, čo znamenalo okamžitý rastový fundament, ktorý dokonca potiahol nahor čiastočne i pšenicu v USA, ktorá ešte v ten deň skorigovala nazad a uzavrela pod otváracou cenou.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (194,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (457,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na západe Starého kontinentu sa v týchto dňoch tvoria veľmi intenzívne zrážky, ktoré svojou intenzitou siahajú až ku búrkam. O niečo menej intenzívne zrážky sa nachádzajú na východe Európy, nad Ruskom. Očakáva sa postupné sťahovanie oblačnosti nad územie Strednej Európy, avšak s presunom bude jej intenzita výrazne klesať.
Nad naše územie by mala doraziť v stredu, kedy sa očakávajú zrážky a mierne nižšie teploty. Od štvrtku by malo prísť k vyjasneniu a nárastu denných teplôt opäť nad 20 °C, pričom nad touto hranicou zostanú aj začiatkom nového týždňa.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne