Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 19.03.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 979
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 19.03.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 979                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  209,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 205,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Väčšina nami sledovaných agrokomodít prešla v predchádzajúcom období korekciou poklesov z posledných mesiacov, čo prinieslo miernu nádej predávajúcim. Tí sú z neustále klesajúcej ceny unavení a vyčkávajú na potenciálne lepšie ceny. Dlhodobý klesajúci trend v ktorom sa aktuálne nachádzame, bol pre mnohých predávajúcich dôvodom na držanie tovaru a vyčkávanie s predajom i napriek blížiacej sa novej úrode, ktorá bude vyžadovať volné skladové kapacity

Ani aktuálne sledované odrazenie ceny nahor, neznamená ešte otočenie smerovania a pretočenie sa do rastúceho trendu. Avšak malá korekcia, môže byť braná ako signál na umiestnenie tovaru na trh. Predávajúci tak môže pomerne ľahko získať “prémiu” v porovnaní s predajom z pred niekoľkých dní.

Pri pšenici obchodovanej na burze MATIF v Paríži je v grafe č. 1, vidieť nielen úroveň supportu na cene 200 €/t, od ktorej sa cena odrážala smerom nahor, ale vytvorila sa taktiež úroveň rezistencie, ktorá predstavuje opak suppotu a cena sa od nej odráža smerom nadol. Túto funkciu plní cena na úrovni cca 208 €/t. Od tejto hodnoty sme videli viacnásobné odrazenie sa smerom nadol, v dôsledku čoho bol trhom niekoľkonásobne odmietnutý nárast ceny pšenice nad túto úroveň, čo hovorí o tom, že kupujúci majú ešte dostatočné zásoby tovaru a zatiaľ nechcú nakupovať nad cenou 208 €/t.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Najväčší svetový importér pšenice – Čína, odkladá nákup viac ako milióna ton pšenice prevažne z Austrálie a Spojených Štátov. Takéto konanie je možné vysvetliť ako pokles dopytu v dôsledku predchádzajúcich obrovských nákupov a vyšších skladových zásob. V prípade takejto zmeny síce kupujúci platí pokutu, avšak dlhodobý pokles cien, bez problémov tento výdavok pokryje a Čína tak môže na trhu nakúpiť za podstatne nižšie ceny ako v čase podpisu prvého kontraktu.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (186,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (443,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad Starým kontinentom sa v nasledujúcich dňoch bude nachádzať pomerne silno roztrúsená oblačnosť, v dôsledku ktorej bude možné očakávať výskyt zrážok takmer nad celou Európou. Tie však nebudú trvať dlho a ani nebudú mať veľkú intenzitu. Najviac sa s nimi počíta na východnej polovici Európy.

Nasledujúce dni sa na našom území očakáva pomerne prudké ochladenie, kedy i na juhu klesnú nočné teploty pod bod mrazu. Na severe a vo vyššie položených oblastiach dokonca hlbšie pod bod mrazu, až ku -5 °C.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne