Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 27.02.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 976
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 27.02.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 976                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  205,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 202,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na úvod aktuálneho čísla Komoditných novín je nutné zmieniť, že prišlo k posunutiu kotácií pre väčšinu nami sledovaných agrokomodít. To znamená zmenu dátumu/mesiacu, ku ktorému sa viaže fyzická dodávka daných komodít. V prípade pšenice na európskej burze MATIF (graf č. 1) a burze CBOT v Chicagu (graf č. 2), predstavujú ich ceny hodnotu za ktorú je aktuálne možné obchodovať túto komoditu s dodávkou v mesiaci september.

Štandardne sa pri zmenách vyskytujú dva javy a to tzv. Contango a Backwardation. V prípade prvého spomenutého, cena komodity je vyššia vo vzdialenejšom období a to z dôvodu, že zohľadňuje jednak trhové rizika potenciálnej zmeny ceny, ale taktiež riziká spojené s kvalitou budúcej úrody, jej očakávanú kvantitu, alebo prípadné náklady na skladovanie. V prípade Backwardation sa jedná o presný opak a teda cena vzdialenejšej dodávky je nižšia ako aktuálne dodaného tovaru. Dôvodom je najmä nedostatok tovaru na spotovom trhu v tomto čase, prípade vyššie očakávania od budúcej úrody, ktoré hovoria o budúcom kvantitatívnom i kvalitatívnom dostatku danej komodity.

Pri pšenici obchodovanej na MATIFe je situácia zaujímavá z toho dôvodu, že na trhu sa vyskytujú oba prípady. Zatiaľ čo cena pšenice s dodávkou ihneď sa v Paríži obchoduje za cenu 202,25 €/t, pri kontrakte s dodávkou v mesiaci máj je cena nižšia o 4 €/t. Avšak ak sa pozrieme na akúkoľvek vzdialenejšiu exspiráciu, je vidieť opätovný nárast ceny tejto komodity až nad cenu spotu (okamžitá dodávka) a septembrová pšenica sa obchoduje za 204,00 €/t, decembrová dokonca za 209 €/t.

Toto nastavenie nám potvrdzuje analýzy, hovoriace o aktuálnom obchode v Európe, ako o momentálne pre-predanom trhu. To znamená, že na trhu sa v predchádzajúcich mesiacoch zobchodovalo také množstvo pšenice s dodávkou v nasledujúcom období, že kupujúci nemajú záujem uzatvárať ďalšie obchody s dodávkou v horizonte 2-4 mesiace. Toto potvrdzuje aj aktuálna vyťaženosť dopravy schopnej prepravovať agrokomodity, ktorá zostáva nadpriemerne vysoká.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, denný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Ruská Federácia oznámila, že v aktuálnej sezóne očakáva nárast objemu exportu poľnohospodárskych komodít. Objem exportu by mal dosiahnuť 70 mil. ton, čo by znamenalo nárast o 4 mil. ton v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V dôsledku sankcií si krajina hľadá iné trhy, ktoré našla primárne v Afrike. Rusko sa snaží o presadzovanie vplyvu v Afrike i prostredníctvom dodávok agrokomdít. V uplynulom týždni oznámilo darovanie 200 000 ton rôznym spriazneným republikám.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (178,25 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (407,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad južnou a západnou časťou Starého kontinentu zostáva i naďalej zvýšená oblačnosť, ktorá so sebou prináša výskyt zrážok o strednej a vyššej intenzite. Prudké zrážky sa už druhy týždeň vyskytujú najmä nad územím Talianska a Francúzska. Podobne zasiahnuté je i pobrežie Balkánskych krajín. 

Na našom území sa očakáva oblačné až polojasné počasie, s len veľmi obmedzeným výskytom zrážok. Teploty na juhu krajiny budú siahať ku tohtoročným rekordom i napriek oblačnosti. Vo štvrtok sa očakáva na juhu 19°C.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne