Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 08.02.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 972
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 08.02.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 972                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  211,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 207,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V grafe č. 1 je vidieť vývoj ceny pšenice na burze MATIF v Paríži, z dlhodobejšieho pohľadu ako zvyčajne. Ide o týždenné sviečky a teda, jedna sviečka na grafe predstavuje cenový vývoj počas obchodného týždňa. Pokles ceny pšenice pokračuje kontinuálne od svojho maxima, vyvolaného obavami z diania na Ukrajine, až nakrátko obdobie, ktoré je v grafe vidieť ako dve vlny počas mesiaca jún a júl. V tomto období sa obchodníci obávali diania v Čiernom mori po tom, ako nedošlo k obnove tzv. Obilnej dohody. Odvtedy však pokračuje export z Ukrajiny prakticky nerušene i bez dohody s Ruskom, pričom sa stalo štandardom, že hrozí isté riziko, ktoré sú obchodné spoločnosti ochotné akceptovať.

S poklesom inflácie a s tým spojeným poklesom cien energií je vidieť ďalší tlak na ceny agrokomodít, ktorý už prakticky vymazal zisky spojené s dianím na Ukrajine a dostáva sa do obchodného pása ktoré je vymedzené hodnotami 180 – 200 €/t, kde sa cena obchodovala dlhodobo. V tomto rozmedzí sa dlhodobo vytvárala tzv. férová cena, na ktorej boli kupujúci ochotní nakupovať a predávajúci ponúkať svoj tovar. V prípade ak cena vybočila z týchto úrovní, bolo vidieť pokles objemu, spôsobeného neochotou jednej, či druhej strany obchodovať. Pri náraste nad 200 €/t boli nakupujúci zdržanliví a čakali na pokles do oblasti férovej ceny a naopak, pri poklese pod 180 €/t vyčkávali predávajúci, ktorí nechceli umiestňovať na trh svoj tovar za nižšie ceny.

Účastníci trhu, ktorí držia tovar skladom počas klesajúceho trhu, sa často riadia emóciami, ktoré vplývajú na rozhodovacie procesy a v prípade poklesu ceny držia svoj tovar, nakoľko očakávajú odrazenie sa a návrat na vyššie hodnoty. Ak sa však trh dostáva do dlhodobého klesajúceho trendu, sú často nútení predávať svoju produkciu príliš neskoro, štandardne až v prípade ak potrebujú financie na svoje aktivity. Ideálnou stratégiou v tomto prípade je predávať produkciu postupne – tzv. spriemerovať cenu. Vďaka rozloženiu predaja do celého roka, tak dostáva predávajúci priemernú cenu, či už trh bude stúpať, alebo klesať. Z dlhodobého hľadiska, je takto možné získať štatistickú výhodu v porovnaní s producentmi ktorí sa snažia časovať trh a predať v jednom období, resp vyčkávať na lepšiu cenu v budúcnosti, ktorá nemusí prísť ani v horizonte rokov.

Aktuálne obdobie, ktoré je nad spomínanou dlhodobou cenou, sa preto môže javiť ako stále dobrý čas na umiestnenie produkcie na trh. Pri zostupe do oblastí 180-200 €/t, je možné očakávať dlhodobejšie zotrvanie v tomto pásme, čo by mohli narušiť len silné fundamentálne správy.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Export poľnohospodárskych komodít, vyjadrený v peniazoch, z USA poklesol na najnižší objem za posledných 10 rokov. Dôvodom bola kombinácia dvoch faktorov a to pokles hodnoty poľnohospodárskych komodít na burzaćh a taktiež pokles objemu obchodu. V porovnaní s rokom 2022 tak klesol tento ukazovateľ za rok 2023 o viac ako 17 %. Vo veľkej miere k tomu prispel pokles exportu do Číny z dôvodu ekonomickej i politickej situácie.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (179,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (410,75 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážková činnosť sa v porovnaní s predchádzajúcou predpoveďou natiahla nad územím Starého kontinentu i na východ. Aktuálne sa tak zrážky očakávajú nad väčšinou územia Európy s výnimkou jej severnej časti. Najintenzívnejšie zostávajú na juhu a samom západe kontinentu. V kombinácii s teplým počasím sa očakáva výskyt dažďov, sneženie len ojedinele vo vysoko položených oblastiach.

Na našom území sa zrážky vyskytnú v druhej polovici víkendu a v nasledujúcom týždni. Teploty zostávajú vysoké, avšak po vrchole v Sobotu, príde k opätovnému miernemu ochladeniu.

graf č. 5: sója, CBOT, denný, máj (USD/bu)

graf č. 6: ropa wti, CBOT, denný, marec (USD/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne