Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 30.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 969
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 30.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 969                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  214,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 213,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Dianie v Suezskom prieplave o ktorom sme už v minulosti informovali, sa stalo opäť stredobodom pozornosti obchodníkov a analytikov. I keď agrokomodity niesu v tomto prípade najviac zasiahnuté, tak ako v prípade exportu z Ukrajiny cez Čierne more. V najväčšej miere postihnutá je ropa. Kedže štandardne cez toto miesto prúdi pravidelne a vo veľkých objemoch, čo potvrdzuje i fakt, že že medzi januárom a novembrom 2023, predstavoval priemerný denný objem transportovanej ropy 8,2 mil. barelov.Po rope nasledoval plyn vo forme stlačeného tekutého plynu LNG. Obe tieto komodity pomáhali suplovať dodávky energetických surovín do Európy z Ruska a pomáhali stláčať ceny palív na trhu v EÚ počas jeho stabilizácii. V grafe č. 6 je vidieť rast ceny ropy, v dôsledku konfliktu v tejto časti zeme. Dianie v Suezskom prieplave má za následok nárast cien palív vo svete, no najmä v Európe. Nieje preto divu, že podporovateľom bojovníkov odpaľujúcich na lode proti-lodné rakety je práve Irán, úzky podporovateľ Ruskej Federácie vo vojde na Ukrajine.

V prvej polovici januára, poklesol objem tranzitu pšenice cez Suez o takmer 40 %. V tomto prípade štandardne tovar prúdil z Európy, najmä z Francúzska a Rumunska, no taktiež z Ukrajiny. V prípade LNG sa veľká časť presunula a aktuálne ide okolo Mysu dobrej nádeje do Európy. Podobné dianie sa očakáva i v príapde agrokomodít, ktoré pravdepodobne už taktiež obchádzajú Afriku, avšak o tom zatiaľ nemáme podrobnejšie údaje. Istá časť obchodu sa určite i nezrealizovala pre zvýšené náklady na prepravu, prípadne rizikovú prirážku nielen za poistene. V dôsledku toho sa očakáva pokles objemu exportu spomínaných krajín. Prebytok na domácom trhu tak zaručene spôsobuje tlak na pokles cien dotknutých komodít – primárne pšenice.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Obchodníci hovoria o tohtoročnom januári ako o naviac medveďom (negatívnom) otvorení roku za posledné desaťročia. Na burze CBOT v Chicagu je vidieť najviac otvorených predajných príkazov, najmä v prípade sóje, kukurice a pšenice. Na tomto dianí sa v najväčšej miere podieľajú obrovské hedžové fondy, ktoré sú povinné v pravidelných intervaloch zverejňovať svoje pozície, čo nám pomáha nahliadnuť do ich “kuchyne” a vidieť kde veľkí hráči očakávajú trh.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (185,75 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (426,00 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Podobne ako v predchádzajúcich dňoch, tak i v tých nasledujúcich sa budú zrážok nad územím Starého kontinentu vyskytovať len v obmedzenej miere a to nad územím Strednej a Východnej Európy. Na západe sa očakáva suché počasie s teplotami, ktoré budú postupne prechádzať do hodnôt typických pre jar.

Na našom území sa očakáva taktiež sucho s postupným prechodom nočných zrážok nad bod mrazu a to i na severe územia. Koncom týždňa sa na juhu, počas dňa očakáva 14 °C.

graf č. 5: sója, CBOT, denný, máj (USD/bu)

graf č. 6: ropa wti, CBOT, denný, marec (USD/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.