Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 25.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 968
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 25.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 968                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  218,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Európska Únia hľadá nový nástroj ako pomôcť členským krajinám na východe bloku regulovať tok agrokomodít z Ukrajiny. Spôsob akým obmedziť import na trhy susediace s Ukrajinou, ale zároveň neobmedzovať a efektívne kontrolovať prúdenie agrokomodít cez územie týchto štátov by podľa návrhu mal byť platný až do júna 2025.

Práve od júna 2022, totiž platí, že produkty poľnohospodárskej produkcie sú pri vstupe do Európskej Únie oslobodené od daní, kvót a rôznych obmedzení, ako to bolo pred týmto obdobím. Dôvodom je podpora brániaceho sa štátu, ktorý sa nachádza v zložitej situácii, ktorá má značný dopad i na ekonomickú situáciu. 

V minulosti EÚ kritizovalo prístup členských krajín, medzi ktoré patrilo i Slovensko, ktoré sa rozhodli pre obmedzenie importu. Podľa spomínanej správy, by krajinám pribudli kompetencie v rámci ktorých, by boli schopné regulovať dovoz agrokomodít podľa svojho uváženia. Zaujímavá situácia nastala v Rumunsku, ktoré podobne ako Slovensko, Maďarsko a iné susediace krajiny s Ukrajinou, zaviedlo opatria na zákaz dovozu. Časom sa však rozhodlo na ich zrušenie a ponechanie situácie na voľný trh, k čomu pomohol apel Európskej Únie. 

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Austrália, ktorá patrí medzi kľúčových svetových producentov agrokomodít, ohlásila prudký nárast očakávaného objemu produkcie v tejto sezóne. Krajina patrí medzi štandardne najviac postihnuté v dôsledku výskytu El Nino. Vďaka neočakávanému výskytu dažďov, predstavoval objem nárastu produkcie krajiny viac ako 6 mil. ton. Hodnota týchto agrokomodít, ktoré krajina vyprodukuje nad očakávania predstavuje viac ako 2 miliárd Eur.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (186,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (431,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Teplý front, ktorý na územie Starého kontinentu prišiel od juhozápadu, sa postupne vyčerpal a postupne sa jeho vplyv zmenšuje. Dôsledkom toho je pokles priemerných teplôt nielen na severe ale i na juhu Európy.
Na našom území sa v nasledujúcich dňoch taktiež očakáva pokles teplôt, avšak tie počas dňa neklesnú pod bod mrazu a to ani na severe krajiny. Noci budú i naďalej mrazivé.

graf č. 5: sója, CBOT, denný, máj (USD/bu)

graf č. 6: ropa wti, CBOT, denný, marec (USD/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.