Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 31.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 954
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 31.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 954                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  233,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 231,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V tomto týždni sa pre sviatky, ktoré znižujú počet obchodných dní na všetkých nami sledovaných burzách, neočakáva zvýšená volatilita. To so sa prejavilo i hneď v začiatku týždňa, kedy cena pšenice na burze MATIF, len oscilovala pár bodov od svojej otváracej ceny.

Zaujímavé správy prichádzajú z Ukrajiny, ktorá začala otvorene hovoriť o dočasnej nefunkčnosti neoficiálneho koridoru cez Čierne more. Rusko, ktoré ešte pred pár mesiacmi blokovalo prístavy v regióne a nepúšťalo sem ani obchodné lode, po tom ako skončila platnosť tzv. Obilnej dohody, neobnovilo blokádu oblasti. Dôvod je otázny, avšak podľa vojenských analytikov to môže byť vysoká cena ruského námorníctva, ktorú by muselo podstupovať pri boji proti takmer neviditeľným námorným dronom, ktoré dokážu veľmi efektívne ničiť drahé loďstvo, ktoré má navyše Rusko dosť limitované.
To viedlo k vytvoreniu neoficiálneho koridoru, ktorý fungoval pod taktovkou Ukrajinského námorníctva a dovoľoval priviesť obchodne lode do prístavov v Odese. Aktuálne správy hovoria o obavách z umiestnenia mín a zastavení prúdenia lodí cez neoficiálny koridor.

Podľa informácii z Ministerstva poľnohospodárstva sa celkovo počas doby trvania tzv “ukrajinského koridoru” podarilo vyviezť viac ako 1,3 mil. ton agrokomodít na 33 lodiach. Z toho 23 bolo nakladaných v Odese. Správy o pokračujúcom exporte po mori prispeli ku zmierneniu tlaku a poklesu cien dotknutých agrokomodít. Na zmenu trhy zatiaľ nereagujú.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Cena sóje, ktorej vývoj je možné vidieť v grafe č. 4, sa v posledných dňoch obchoduje prakticky do strany bez výraznejších pohybov, pričom je vidieť vplyv vývoja ceny ropy, ktorá priamo ovplyvňuje olejniny. Z hľadiska technickej analýzy sa cena nachádza na supporte z augusta.

Na trhu s touto komoditou je vidieť pomerne veľké zmeny, kedy USA strácajú dominanciu v exporte. Objem exportu Brazílie do Číny narástol medziročne o 600 %.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (198,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,81 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Už tretí týždeň v rade sa nad väčšou časťou Starého kontinentu nachádza zvýšená oblačnosť, ktorá sa na niektorých miestach prejavuje pomerne silnou zrážkovou činnosťou. Jej výskyt je badateľný najmä na západe a juhu Európy. Na území Francúzska, ktoré je najväčší producent agrokomodít v EÚ, spôsobujú zrážky problémy poľnohospodárom, čo sa môže odraziť na budúcej úrode.

Na našom území sa počas celého týždňa, očakáva striedanie zrážok s jasným počasím. Teploty zostávajú nad nulou.

Graf č. 5: Ropa wti, CBOT, Denný, nov 2023, (82,77 USD/BU)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne