Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 19.09.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 943
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 19.09.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 943                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  242,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 237,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V aktuálnom čísle sa zameriame na výsledky WASDE reportu z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktoré pravidelne v mesačných intervaloch monitoruje stav svetových zásob, dopytu a produkcie poľnohospodárskych komodít. Z pohľadu technickej analýzy má zmysel sledovať vývoj ceny kukurice obchodovanej na burze CBOT, od ktorej sa následne odvíja i cena v Európe na MATIFe.

V grafe č. 2 je vidieť, že cena kukurice sa už mesiac nachádza v pomerne úzkom obchodnom kanále, z ktorého sa už viac-krát snažila vymaniť pohybom smerom nadol, no neúspešne. Prvý úspešný pokus prišiel práve teraz a cena sa dostala pod hodnotu 4,70 USD/bu. Je preto dôležité sledovať dianie v nasledujúcich dňoch. Tie nám ukážu kam sa s najväčšou pravdepodobnosťou vydá cena tejto komodity.

Objem svetovej produkcie hrubých zŕn, v ktorých má majoritné zastúpenie kukurica, poklesol a spolu s ním i objem obchodu. I napriek tejto zmene sa objem zásob navýšil.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Objem produkcie kukurice v rámci Európskej Únie poklesol, no takmer v plnej miere k tomuto poklesu mu kontroval nárast v prípade Ukrajiny, ktorá sa teší nárastu výnosnosti na základe priaznivého počasia. Zmena v prípade EÚ bola spôsobená poklesom v prípade Francúzska a Bulharska, čomu sa snažil čiastočne kontrovať nárast v prípade Nemecka.

Objem svetových zásob kukurice vzrástol o 2,9 mil. ton na 314 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (211,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,49 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Prudké zrážky ktoré sa v predchádzajúcom období vyskytovali na severe kontinentu, zostanú v týchto oblastiach i v nasledujúcom období. Zmenou bude, že zrážky sa dostanú i do oblastí z ktorých dlhodobo hlásia suché počasie a to napríklad juh Francúzska, či juhozápad Nemecka.

Na našom území sa výskyt zrážok očakáva v priebehu konca týždňa, kedy zasiahne takmer celé územie dážď o strednej až nižšej intenzite. Spolu s ním sa očakáva ochladenie až o 9 °C v porovnaní s priemernými dennými teplotami.

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (459,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne