Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 14.09.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 942
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 14.09.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 942                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 233,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

V aktuálnom čísle sa pozrieme na výsledky WASDE reportu, ktoré zverejnilo Americké ministerstvo poľnohospodárstva včera a ktoré so sebou prinieslo zvýšenú volatilitu. Samotné výsledky reportu prinášame v tabuľke č. 1 a č. 2, ktoré sú nižšie.

Ihneď po vydaní tejto správy sa cena pšenice na burze MATIF a CBOT vybrala smerom nahor, pričom vymazala straty z niekoľkých predchádzajúcich dní. Obchodníci neočakávali takto prudké zmeny, ktoré by mohli dopomôcť k spomaleniu predchádzajúceho klesajúceho trendu. V prípade optimistického scenára by sme mohli vidieť zvrátenie, či dokonca úplné zastavenie klesajúceho trendu. Táto možnosť je však podľa nás menej reálna a ceny sa po neskoršej konsolidácii opäť vrátia do klesajúceho trendu z predchádzajúcich týždňov.

Dôvodom bolo nižšie ako očakávané množstvo svetových zásob pšenice, pokles produkcie, spotreby aj objemu exportu. Objem zásob poklesol až o 7,2 mil. ton na 1054,5 mil. ton, primárne na základe poklesu produkcie v Austrálii, Kanade, Argentíne a Európskej Únii. Tieto poklesy sú len čiastočne kontrované zlepšením v prípade Ukrajiny. Ak sa očakávania potvrdia, tento rok bude prvý, v ktorom príde k poklesu objemu produkcie pšenice od sezóny 2018/2019.

Zhoršenie situácie v Austrálii je spôsobené extrémnym počasím, v tomto prípade suchom, spôsobeným výskytom El Nino, v dôsledku čoho si protinožci odpíšu 3 mil. ton z produkcie a dosiahnú tak 26 mil. ton. Rovnaký problém trápi aj Kanadu, kde príde k poklesu produkcie o 2 mil. ton na 31 mil. ton.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Napriek poklesu produkcie, objem očakávanej spotreby zostal takmer nezmenený. Spotreba na kŕmne a potravinárske účely vzrástla o 1 mil. ton, na čom sa v najväčšej miere podieľali Čína spolu s EÚ, kde sa očakáva vyšší objem kŕmnej pšenice v dôsledku častých výskytov zrážok v čase zberu a s tým spôsobeným poklesom kvality tejto komodity.

Objem svetových zásob pomerne prudko poklesol o 7 mil. ton na 258,6 mil. ton, čo je najnižšia úroveň od sezóny 2015/2016.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (211,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,49 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážky zo začiatku týždňa, ktoré sa koncentrovali na užšom území, prevažne na západe kontinentu, sa v týchto dňoch presúvajú smerom na východ. Dosahujú pomerne silnú intenzitu a často sa spájajú s výskytom lokálnych búrok. Najintenzívnejšie zrážky sa však nachádzajú na severe Európy, tie sa tiež budú presúvať smerom na východ.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva výskyt zrážok, ktoré však ustanú s príchodom víkendu a príde k opätovnému vyjasneniu a nárastu denných teplôt na hodnoty okolo 30 °C.

Tabuľka č.1: Zásoby a použitie pšenice všeobecne (mil. ton):

Tabuľka č.2: Zásoby a použitie pšenice – krajiny (mil. ton):

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (459,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne