Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 07.09.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 940
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 07.09.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 940                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 232,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Opatrenie, ktoré na úrovni EÚ reguluje dovoz pšenice z Ukrajiny v 5 členských krajinách a povoľuje len jeho transport cez tieto krajiny, nie konečné umiestnenie tohto tovaru, bude končiť 15. septembra. I keď dotknuté krajiny komunikovali orgánom Európskej Únii, nevyhnutnosť predĺženia platnosti reštrikcií, nieje jasné, či k tomuto kroku dôjde. Slovensko sa včera pridalo k Maďarsku, ktoré sa vyjadrilo, že je pripravené ochrániť domáci trh s agrokomoditami a zabrániť ich vstupu na domáci trh, podobne ako doteraz i v prípade nepredloženia platnosti opatrenia zo strany orgánov EÚ.

Na druhej strane je vidieť silnejúcu snahu o obnovenie Obilnej dohody, na ktorej pracuje OSN spolu s Tureckom, ktoré sa prezentuje ako iniciátor komunikácie s Ruskom. Opätovná dohoda by priniesla lepšie predikovateľné správanie sa cien na burzách a pokles volatility. Agrokomodity z Ukrajiny sa cez Čierne more vyvážajú i naďalej, avšak s tzv. rizikovou prirážkou cez prístavy  blízko Rumunska. Loď a tovar na palube sú v tomto režime často nepoistiteľné a zvýšené riziko spojené s exportom sa prejavuje na nižšej samotnej výkupnej cene agrokomodity od producenta.

Zaujímavé správy zverejnila tamojšia Únia subjektov podnikajúcich v poľnohospodárstve, ktorá hovorí o náraste objemu exportu agrokomodít z krajiny i napriek zložitej situácii a spomínaným bariéram. Ten mal za mesiac august v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrásť o 16 % na 4,3 mil. ton. Toto číslo pozostáva z 2,3 mil. ton obilnín, 755 400 ton olejnín, 215 600 ton oleja a 367 300 ton rôznych šrotov.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

U našich protinožcov – v Austrálii, ktorá sa v predchádzajúcej sezóne tešila veľmi dobrým výsledkom žatvy, vidieť dopad tohtoročného výskytu El Nino. Krajina zhoršila výhľad od budúcej úrody pšenice o 800 000 ton. Dôvodom je extrémne sucho. Objem zrážok v mesiaci august predstavoval pokles o 49,5 % z priemeru medzi rokmi 1961-1990 a celkovo tak bol tohtoročný august desiatym najsuchším od roku 1900. Správy o rekordných suchách budú podľa analytikov pokračovať, nakoľko El Nino ešte nekončí a pozitívne vplýva na vývoj cien.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (215,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (14,05 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V nasledujúcich dňoch sa na území Starého kontinentu očakáva jasné počasie s letnými teplotami. Zrážky sa vyskytnú len veľmi ojedinele a to prevažne na severe a samom východe kontinentu. Ojedinele je taktiež možný výskyt búrok spôsobených vyššími teplami a to na prelome týždňov.

Na našom území sa očakáva jasné počasie až do konca budúceho týždňa. Teploty na juhu budú siahať cez 30 °C, avšak zvyšuje sa rozdiel medzi nočnou a dennou teplotou, ktorý aktuálne predstavuje takmer 50 %.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (474,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne