Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 31.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 939
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 31.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 939                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  239,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 236,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Graf č. 1 v tomto čísle nezobrazuje vývoj ceny pšenice tak ako štandardne uvádzame, prostredníctvom denných sviečok. Aby sme videli dlhšie obdobie, jedna sviečka v tomto prípade reprezentuje vývoj za 1 týždeň. Pri pohľade na vývoj ceny pšenice z dlhodobého hľadiska je vidieť pokles do trhového normálu, alebo ku tzv. férovej cene.

Férová cena je hodnota, kde sa spárovalo najviac objednávok a teda obchodníci z radov predávajúcich i nakupujúcich boli ochotní akceptovať cenu protistrany a uzavrieť obchod. V prípade pšenice je z dlhodobého hľadiska, braná ako férová cena, hodnota približne 180 €/t. 

Ak v najbližšom období nebude na trhu vidieť zásadné fundamenty, ktoré by pomohli zvrátiť aktuálne negatívne smerovanie, dosiahneme spomínanú hodnotu v najbližších týždňoch až mesiacoch. Spustenie prípadného výpredaju po prelomení ceny 220 €/t na MATIFe, kde sa nachádza úroveň supportu, by malo za následok urýchlenie poklesu ku spomínanej férovej cene. Pod podobnými úrovňami technickej analýzy, ako sú supporty a rezistencie, bývajú umiestnené čakajúce príkazy, ktoré sa aktivujú ich prelomením.

Rozdiel medzi cenou na parížskej burze MATIF a cenou na našom trhu, predstavuje štandardne cca 30 €/t v neprospech nášho trhu a to pri pšenici s kvalitou pri ktorej je obsah proteínu v rozmedzí 11-12 %.

V predchádzajúcom čísle Komoditných novín, sme informovali o aktuálnom dianí spojenom s výsadbou ozimín na Ukrajine, ktoré sa spája s výskytom extrémneho sucha komunikujúceho situáciu. Podľa posledných správ tamojší poľnohospodári neočakávajú radikálny pokles objemu produkcie ozimnej pšenice z dôvodu nepriazni počasia. Podľa vyjadrenia zástupcu producentov agrokomodít, by pokles objemu produkcie ozimnej pšenice mohol predstavovať len 0,1 %. Na druhej strane je vidieť prepad v prípade jačmeňa, ktorého podiel na výsadbe poklesne podľa odhadov o 5,4 %. Ukrajina v predchádzajúcom období, na žatvu v tomto roku vysadila 4,1 mil hektárov ozimnej pšenice a 615 000 hektárov jačmeňa.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Dôvodom, prečo objem očakávanej produkcie ozimnej pšenice nepoklesol i napriek správam o extrémnom suchu komunikujúceho práce na poliach spojené s výsevom je ten, že samotné Ministerstvo poľnohospodárstva Ukrajiny, očakáva nárast plochy určenej na osev ozimín. Táto plocha by v nasledujúcom roku mala vzrásť o 0,5 mil. ha, čo predstavuje celkovo až 8 % medziročný nárast. Zmena nastala taktiež v prípade výmeru určeného pre kukuricu, ktorý poklesol v prospech slnečnice. Ministerstvo taktiež uviedlo, že celkový objem tohtoročnej produkcie pšenice bol 21,94 mil. ton a zaznamenal tak nárast z objemu 20,7 mil. ton z roku 2022.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (215,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (14,05 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená oblačnosť, ktorá sa nachádzala západne od Strednej Európy, sa postupne presune ešte viac na západ, pričom sa takmer celá bude nachádzať nad územím Španielska. To hlásilo nedostatok vlahy dlhodobo. Spolu s presunom však poklesla intenzita zrážok a počíta sa tak len s dažďami nižšej až strednej intenzity.

Na našom území sa očakáva opäť jasné počasie s teplotami, ktoré svoje maximum dosiahnú na prelome týždňov a to 30 °C na juhu krajiny. So zrážkami sa počíta len ojedinele a to práve na prelome týždňov.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (474,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne