Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 04.04.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 983
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 04.04.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 983                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  216,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 214,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Ruská Federácia – svetový líder v exporte pšenice, očakáva v aktuálnom roku objem exportu tejto komodity na úrovni 65 mil. ton. Naplnenie týchto očakávaní by znamenalo nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a upevnenie si pozície najväčšieho svetového exportéra pšenice.

V týchto dňoch sa však začali opakovať správy o pozastavení námorných lodí tretej najväčšej spoločnosti exportujúcej pšenicu z Ruska. Podľa nepotvrdených informácii neboli splnené kvalitatívne parametre kupujúceho upravujúce použité prostriedky a látky pri po-zberovej manipulácii a skladovaní agrokomodít.

Na informácie tohto charakteru, štandardne reaguje cena samotných dotknutých komodít pomerne rýchlo. Dôvodom je narušenie trhu, navyše pri nie malom objeme, s možnosťou opakovania sa výskytu tohto problému a teda znásobeniu pozastaveného/vráteného tovaru a s tým spojeným poklesom dopytu.

Presnejšie informácie o dôvode tohto diania, zatiaľ niesu dostupné. Dotknutá spoločnosť za prvú polovicu sezóny 2023/2024 vy-exportovala viac ako 2,7 mil. ton agrokomodít z Ruskej Federácie. Celkový objem “zmrazeného” tovaru bez povolenia na export sa odhaduje na 400 000 ton.

Táto správa z Ruska nieje posledná, ktorej sa budeme venovať. Dovozné clá na tovar z Ruskej Federácie, ktoré plánuje zaviesť Európska Únia a o ktorých sme písali v predchádzajúcich číslach KN, by podľa oficiálneho vyjadrenia RF znamenali výpadok objemu exportu približne 2,5 až 3 mil. ton. Tieto komodity bude musieť Rusko umiestniť na iných trhoch a naopak, Európa doviezť z  iných trhov, čo môže vytvárať nárast rozdielov v cenách komodít na rôznych burzách. Pokles dopytu znamená pokles ceny v Rusku a naopak nárast dopytu na inej burze, napr v Chicagu, bude znamenať nárast cien.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, september 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Pšenica, d., CBOT, sept. 24, (usd-c/bu)

Veľmi zaujímavé dianie môžeme v týchto dňoch sledovať v Indii, kde vláda vyzvala komerčné spoločnosti pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a obchodovania s agrokomoditami, aby nenakupovala od farmárov budúcu úrodu s cieľom naplnenia rezervných kapacít štátnych rezerv, ktoré sú poznačené veľmi suchým predchádzajúcim rokom, kedy sa zásoby scvrkli na rekordnú úroveň.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, august 2024 (195,25 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (448,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva zvýšená oblačnosť, avšak zrážky sa vyskytnú len ojedinele a to prevažne na severe krajiny. I napriek oblačnosti sa očakáva výrazné oteplenie, ktoré je spojené s výskytom prúdenia južného frontu. Denné teploty na juhu krajiny budú siahať až na úroveň 28 °C. Toto svoje maximum dosiahnú na prelome týždňov, pričom prvá polovica nového týždňa sa bude niesť v tomto duchu.

Graf č. 5: Sója, CBOT, Denný, máj 2024, USD/bu

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, Denný, jún 2024, USD/ba

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne