Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 23.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 967
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 23.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 967                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  217,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 215,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

O tom, že lodná preprava hraje v prípade globálneho obchodu s poľnohospodárskymi komoditami kľúčovú úlohu, netreba diskutovať. Avšak v týchto dňoch je vidieť zvýšenú citlivosť cien agrokomodít na zmeny spojené s bezpečnosťou hlavných tepien, ktorými prúdia tieto komodity. Už nehovoríme len o Čiernom mori a situácii spojenej s Ukrajinou, do hry sa pridal i Suezský kanál a bezpečnosť dodávok, najmä pšenice, cez túto oblasť.

Pokračujúce útoky na lode v Červenom mori, ktoré prichádzajú od Iránom podporovaných skupín v oblasti Jemenu, ohrozujú plynulosť dodávok potravinárskych komodít cez Suezský prieplav. Objem komodít, ktoré za mesiac prejdú cez Suez, sa pohybuje od 3 do 7 miliónov. Podľa posledných správ až takmer polovica plánovanej dopravy cez túto oblasť sa otáča a odmieta prejsť. To spôsobuje extrémny nárast nákladov na dopravu agrokomodít a ich nedostatok v cieľových destináciách v danom čase a s tým spojené meškanie výrobných procesov. Objem prepravy pšenice cez prieplav poklesol o 40% a v tomto mesiaci zatiaľ nedosiahol ani 0,5 mil. ton. Prechod cez toto územie naposledy odmietla i loď vezúca repku pôvodom z USA do Číny. Pričom oboplávanie Afriky prináša extrémny nárast nákladov spojených s dopravou.

Pokles exportu je vidieť i v prípade klasických vývozcov v rámci bloku štátov Európskej Únie, na čele s Francúzskom. Čína je pre Francúzsko dlhodobo kľúčovým partnerom a navýšenie nákladov na dopravu znamená pokles dopytu po tejto komodite od partnera s nekonkurenčnou dopravou. To sa následne odráža v cene vo forme poklesu dopytu na domácom trhu v EÚ a teda i poklese ceny.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Okrem kritickej situácie v Červenom mori je pokles objemu agrokomodít prepravených v rámci námornej dopravy, hlásený i z Ukrajiny. Podľa oficiálnych správ by pokles exportu po mori v prípade tejto krajiny, zaznamenal až 20 %. Dôvodom je nielen blokácia prístavov, ale taktiež neistota v dôsledku predĺženia platnosti dohody o koridore, ktorá vytvára priestor pre strach u obchodníkov.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (186,00 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (429,50 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Oblačnosť ako sme ju poznali z predchádzajúcich týždňov, kedy sa nad takmer celým územím Európy vyskytovali pomerne intenzívne zrážky, sa rozplynula. Zo západu sa jej zvyšky presunuli smerom na východ a na Západe Starého kontinentu sa tak očakáva jasno, až polojasno počas celého tohto týždňa.

Oblačnosť, ktorá sa presunula smerom na východ zasiahne i naše územie, kde sa v ich dôsledku a v kombinácii s oteplením, počíta s výskytom dažďov. Oteplenie bude rapídne, na juhu sa počíta s teplotami nad 10 °C.

graf č. 5: sója, CBOT, denný, máj (USD/bu)

graf č. 6: ropa wti, CBOT, denný, marec (USD/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne