Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 11.01.2023
Ročník: 11 -2024
Číslo: 964
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 11.01.2024                        Ročník: 11 – 2024                           Číslo: 964                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  221,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 218,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Súčasťou dnešného čísla Komoditných novín je netradične aj rozhovor so zakladateľom projektu, ktorý pomáha producentom agrokomodít k čo najlepšiemu umiestneniu výstupov na trh. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete poľnohospodárstva a obchodu, kde technológie a inovácie hrajú kľúčovú úlohu, sa objavujú nové platformy, ktoré majú ambíciu zmeniť tradičné prístupy. Jednou z takýchto inovatívnych platforiem je Granida.eu, ktorá sa zameriava na sektor obchodu s agro-komoditami. Ako si platforma osvojila dôveru svojich klientov a aké riešenia ponúka v rámci agrosektoru? Na tieto otázky sme hľadali odpovede v rozhovore s Tomášom Sodomom, ktorý je jeden zo zakladateľov projektu Granida. Odpovede na problémy, ktoré trápia poľnohospodárov, nájdete v rozhovore nižšie pod grafom ceny pšenice.

Graf č. 1 nezobrazuje vývoj ceny pšenice z krátkodobého hľadiska ako štandardne, ale jedná sa o pohľad na vývoj ceny tejto komodity z dlhodobého pohľadu, kedy jedna sviečka predstavuje jeden týždeň. Pri tomto pohľade je najlepšie vidieť, že cena reaguje na okrúhlych hodnotách – desiatkach. Aktuálne sa nachádzame na cene tesne nad 220 €/t, kde je taktiež vidieť reakčnú zónu, ktorá funguje ako support a pšenica tak má tendenciu sa od nej odrážať smerom nahor. Podobné úrovne však v minulosti boli nakoniec po pár dňoch prelomené, avšak s postupným poklesom sa cena môže dostať až ku hodnote 200€/t, ktorá je braná ako robustná psychologická hranica. Tu sa očakáva väčší tlak od predávajúcich na burze, ktorí nebudú ochotní pod danú úroveň ponúkať svoj tovar. S poklesom ponuky následne rastie cena.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

Európska Únia vydala správu, podľa ktorej bol predchádzajúci rok 2023 najteplejším rokom vôbec. Vedci prišli so zistením, že bol najteplejší za posledných  niekoľko tisíc rokov, čo potvrdzujú skúmaním ľadovcov a ich zložením. Sledovania ukázali, že od júna lámal každý mesiac teplotné rekordy. Tieto zmeny sa priamo dotýkajú produkcie agrokomodít z dlhodobého pohľadu. V Európe je štandardne najviac postihnutá oblasť Španielska a Francúzska.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (193,50 €/t)

Graf č. 4: Repka, MATIF, Denný, máj 2024 (420,25 €/t)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na celom území Starého kontinentu sa v nasledujúcich dňoch očakáva oteplenie. Front chladného vzduchu, ktorý ku nám prišiel zo severovýchodu, už nieje natoľko aktívny a postupne stráca na intenzite. So zrážkami sa počíta len ojedinele na západe Európy. Ich intenzita bude veľmi limitovaná a prejavia sa tak vo forme prehánok.

Na našom území dôjde k nárastu nočných teplôt nad bod mrazu na juhu, až od polovice budúceho týždňa. Dovtedy sa s mínusovými teplotami v noci počíta v celej krajine, i napriek tomu, že denné teploty budú v kladných hodnotách.

Graf č. 5: Sója, CBOT, marec 2024, (12,57 USD/Bu)

Graf č. 6: Ropa WTI, CBOT, marec 2024, (71,03 USD/BA)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne