Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 30.11.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 958
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 30.11.2023                        Ročník: 10 – 2023                           Číslo: 958                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  227,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 222,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na úvod je nutné upozorniť, že pri všetkých agrokomoditách, ktorých ceny znázorňujeme, prišlo k posunu dátumu dodania ku ktorému sa viažu. Kontraktný mesiac je v tomto prípade väčšinou marec až máj. V praxi existujú dve situácie, tzv. Contango a Backwardation. V prípade Contanga je na trhu vidieť disproporciu ceny jednej komodity dodávanej v aktuálnom období a v budúcnosti, pričom cena v budúcnosti je vyššia ako cena na spotovom trhu s dodaním teraz. Dôvodov je niekoľko od ceny skladovania, až po rôzne druhy rizík a neistôt ako napríklad riziko zlého odhadu budúcej úrody, nedostatku tovaru, znehodnotenie tovaru, či zmeny politickej situácie a pod. Opačná situácia je tzv. Backwardation, kedy cena na spotovom trhu je vyššia ako cena s dodávkou v budúcnosti. Hlavným dôvodom sú očakávania od budúcnosti, že bude lepšia úroda a tovaru na trhu bude dostatok. Cena tak reaguje na tieto informácie poklesom.

Novinkou v KN je cena tvrdej pšenice – durum na burze MATIF v Paríži, ktorej vývoj je možné vidieť pod označením ako graf č. 5. Nevýhoda tohto grafu je nízky objem obchodov s tvrdou pšenicou na burze MATIF a teda nedostatočne dynamický vývoj ceny tejto komodity v porovnaní s inými, bežne obchodovanými komoditami. Práve táto pšenica je ideálnym príkladom pre Backwardation, nakoľko na trhu je vidieť vyššiu cenu v súčastnosti ako v čase žatvy v budúcnosti.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, Marec 2024

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, Mar. 24, (usd-c/bu)

V Austrálii v tomto čase prebieha žatva, avšak tá sa v aktuálnom roku nestretla s priazňou počasia. Z juhovýchodnej časti krajiny, hlásia veľmi silné zrážky, ktoré komplikujú priebeh prác na poliach a znižujú kvalitu zberanej plodiny. Ministerstvo očakáva pokles objemu úrody o 100 000 ton, len v dôsledku aktuálneho počasia. Ďalších viac ako 1 mil. ton sa pre-klasifikuje z potravinárskej kvality n kŕmnu z dôvodu poklesu kvalitatívnych parametrov.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, marec 2024 (198,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, máj 2024 (13,78 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad územím Európy je vidieť rozdelenie na sever a juh. Na severe sa zrážky budú vyskytovať len veľmi limitovane, zatiaľ čo na juhu sa s ich výskytom počíta až do príchodu nového týždňa.

Naše územie sa nachádza na prelome týchto pásiem, čo znamená príchod zrážok o miernej intenzite v polovici týždňa. V nasledujúcich dňoch sa s teplotami pod bodom mrazu počíta na celom území, čo so sebou prinesie snehové zrážky. Ich trvácnosť je však na juhu a západe len obmedzená, zatiaľ čo na severe môžu pretrvať.

Graf č. 5: pšenica durum, matif, marec 2024, (395,00 eur/ton)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne