Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 21.11.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 957
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 21.11.2023                        Ročník: 10 – 2023                           Číslo: 957                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  226,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 224,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Tak ako v predchádzajúcom čísle, sme sa venovali WASDE reportu monitorujúcemu stav svetových zásob a dopyt po agrokomoditách, v súvislosti s pšenicou, tak si v tomto čísle ukážeme výsledky rovnakého reportu v súvislosti  kukuricou a tzv. hrubými zrnami kde kukurica dominuje.

Samotné výsledky reportu z dielne Amerického ministerstva poľnohospodárstva, môžete nájsť pod označením ako tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2, nižšie na tejto stránke.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva v poslednom WASDE reporte očakáva nárast objemu produkcie hrubých zŕn o 4,8 mil. ton na 1499,3 mil. ton Na tejto zmene sa podpísali lepšie čísla nielen zo Spojených Štátov, ktoré sú dlhodobo lídrom v oblasti produkcie kukurice a svoje prvenstvo ešte prehĺbili, ale taktiež na základe nárastu v prípade krajín ako Ukrajina, Ruská Federácia, či Paraguaj. Ukrajina a Rusko ohlásili nárast objemu produkcie na základe lepších výsledkov ako predtým ministerstvá poľnohospodárstva očakávali. Ukrajina o 1,5 mil. ton a Ruská Federácia o 1,4 mil. ton.

Na druhej strane, nárastom kontroval pokles v prípade Mexika, Egyptu a Indonézie. Mexiko patrí medzi kľúčových producentov kukurice a zaznamenalo pokles objemu očakávanej produkcie o 0,9 mil. ton na základe poklesu výmery určenej pre túto plodinu. Krajina je však známa svojou spotrebou, ktorá i v tomto prípade rástla a tak bolo vidieť navýšenie objemu importu.

Podobne ako pri kukurici, aj jačmeň, ktorý sa z pohľadu USDA radí do kategórie tzv. hrubých zŕn zaznamenal nárasty v najmä v prípade Ukrajiny a Ruska, ale taktiež v Indii. Na druhej strane bolo vidieť pokles v prípade Argentíny, EU a Turecka.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Najväčšie zmeny v prípade svetového obchodu sa udiali v náraste exportu kukurice zo Spojených Štátoch. To súvisí nielen s poklesom ceny tejto komodity, ale taktiež s dianím na úrovni diplomacie medzi USA a Čínou. Za Amerikou nasledovalo Rusko, Ukrajina a Turecko. Na druhej strane bol zaznamenaný pokles v prípade EÚ, Kanady a Mexika.

Objem konečných svetových zásob hrubých zŕn vzrástol o 2,9 mil. ton na 341,12 mil. ton.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (196,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,68 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Hustá oblačnosť, ktorá sa nachádzala nad Starým kontinentom sa v posledných dňoch sťahuje smerom na juhovýchod. V nasledujúcich dňoch sa jej výskyt očakáva najmä nad územím Balkánu a časti Talianska, kde sa budú tvoriť intenzívnejšie dažde. Tie sa budú presúvať ďalej na východ, pričom postupne bude ich intenzita klesať.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva postupné vyčasenie sa a teda menšia šanca na výskyt zrážok. Tie by sa celoplošne mali vyskytnúť až v piatok. Nočné teploty klesnú pod bod mrazu i na juhu krajiny.

Tabuľka č. 1: Použitie hrubých zŕn vo svete:

Tabuľka č. 2: Použitie kukurice vo svete:

Graf č. 5: Ropa wti, CBOT, Denný, nov 2023, (74,65 USD/BU)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne