Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 19.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 951
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 19.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 951                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  239,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 236,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Strata ktorú poľnohospodársky sektor na Ukrajine zaznamenal by sa dal vyčísliť na 3 mld. eur v roku 2023. Pod tento účet sa podpísalo navýšenie nákladov na prepravu v dôsledku ruskej invázie a s tým spojenú blokáciu prístavov. Táto správa priniesla zaujímavú informáciu o priemerných cenách za pšenicu. Produkcia jednej tony pšenice, bola pre ukrajinského poľnohospodára vyčíslená na 131 €. Priemerná predajná cena pre producenta však bola len 95 €. Produkcia tak predstavovala stratu. Tieto dáta vychádzajú z lokálnej obdoby poľnohospodárskej komory, ktorá robila prieskum naprieč celou krajinou.

Producenti agrokomodít strácajú tak motiváciu, venovať sa pestovaniu plodín, nakoľko z tejto činnosti nemajú dostatočný ekonomický úžitok. Problémom, ktorý sa naplno rozvinie až pri nasledujúcej úrode je pokles osiatej plochy.

Množia sa správy o tom, že jednotliví farmári hlásia len zlomkové objemy osiatej plochy v porovnaní so stavom z pred konfliktu. Podobne je na tom i opýtaný Ruslan, ktorý ohlásil výsev ozimnej pšenice, len 1000 ha z pôvodne plánovaných 2000ha z celkových dostupných 10 000hektárov, ktoré obhospodarujú.

Zatiaľ čo táto organizácia odmietla vydať očakávania od tohtoročnej produkcie a osiatej plochy na nasledujúce obdobie, Ukrajinské Ministerstvo poľnohospodárstva stále trvá na svojich 4,4 mil. hektárov, určených pre výsev ozimín.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Druhý najväčší, svetový producent pšenice – India, ohlásila navýšenie výkupnej ceny za lokálnu produkciu o 7 %. V krajine funguje systém výkupu do Štátneho programu, čím krajina chce zlepšiť dostupnosť základných potravín všetkým obyvateľom a zároveň nastaviť stabilitu pri cenách na trhu. Cieľom nárastu je zvýšenie záujmu o pestovanie tejto plodiny. Vláda si sľubuje nárast objemu produkcie na rekordných 112,74 mil. ton. Dôležite je však pripomenúť výskyt El Nino a s tým spojenú nemožnosť plánovať presnejšie.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (205,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,86 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Nad väčšinou územia Starého kontinentu sa v nasledujúcich dňoch očakáva daždivé počasie. Intenzita zrážok bude najsilnejšia na západe a juhu kontinentu, kde sa očakáva výskyt búrok. Hlásené sú i výstrahy pred škodami na majetku.

Na našom území sa počíta so zrážkami naprieč takmer celým týždňom, ak niektorý deň nebude pršať cez deň, očakáva sa výskyt zrážok aspoň v noci. Intenzita zrážok je však nízka a teploty zostávajú na pomerne vysokej úrovni, na juhu aj v noci nad 10 °C. K zlepšeniu počasia príde od príchodu nového týždňa.

Graf č. 5: Ropa WTI, CBOT, Denný, nov 2023 (86,24 USd/ba)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne