Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 17.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 950
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 17.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 950                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  238,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 233,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Americké ministerstvo poľnohospodárstva zverejnilo WASDE report koncom minulého týždňa, čo už tradične prinieslo na trh zvýšenú volatilitu. Inak tomu nebolo ani v prípade pšenice, ktorej hodnota aj na iných burzách rástla. Na burze MATIF bol v súvislosti s tým zaznamenaný najväčší nárast za takmer mesiac.

WASDE prinieslo pokles zásob, pokles spotreby a pokles objemu obchodov. Objem produkcie poklesol v prípade Austrália, Kazachstanu a Etiópie. V prípade Austrálie bola táto zmena spôsobená už niekoľko-krát spomínaným výskytom El Nino, ktorý komplikuje situáciu tamojším producentom. Krajina si tak zo svojej očakávanej produkcie odpísala 1,5 mil. ton a očakávanie sa ustálilo na 24,5 mil. ton pšenice. Etiópia a Kazachstan si obaja odpísali zhodne po 2 mil. ton, na základe zhoršenia výhľadu v dôsledku počasia, v prípade Etiópie sa ku dôvodom pridáva i pokles výmery určenej na pestovanie pšenice. Poklesu čiastočne kontroval nárast v Spojených Štátoch.

Objem svetovej spotreby poklesol o 3 mil. ton na 792,9 mil. ton a to hlavne na zákale poklesu pre kŕmne a potravinárske účely v prípade Ruskej Federácie a Kazachstanu. Objem svetového obchodu poklesol o 1,1 mil. ton na 206,3 mil. ton k čomu prispeli rovnaké krajiny ako v prípade poklesu produkcie. Tomuto ukazovateľu však kontroval nárast objemu exportu z Ruska, ktorému sa darí vyvážať svoje komodity najmä do Číny a svojím spojencom v Afrike. Očakávané konečné svetové zásoby pšenice budú najnižšie od sezóny 2015/16.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, T., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

USDA zároveň okrem mesačného WASDE reportu zverejnilo i stav prác na poliach v USA. Táto správa odhalila, očakávaný pokles výmery v krajine. Zatiaľ čo výsev ozimnej pšenice je ukončený na takmer polovicu, producenti hovoria o poklese záujmu o pestovanie pšenice z dôvodu aktuálnej nízkej trhovej ceny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy boli ceny poznačené drahými vstupmi a rastúcou infláciou.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (205,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,62 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na územie Starého kontinentu v nasledujúcich dňoch prichádzajú pomerne intenzívne zrážky, ktoré sa v najväčšej miere prejavia na západe a juhu kontinentu. Nebude ničím výnimočné ak sa na dotknutých územiach vyskytnú búrky o silnej intenzite. Spolu s oblačnosťou príde i ochladenie a to do celej Európy.

Na našom území bude najchladnejšie práve dnes, kedy sa i na juhu, počas noci, očakáva teplota tesne nad nulou. So zrážkami počítame od príchodu víkendu. Následne by sa malo znovu otepliť.

Tabuľka č. 1: Zásoby a použitie pšenice (všeobecne):

Tabuľka č. 1: Zásoby a použitie pšenice (krajiny):

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne