Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 05.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 948
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 05.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 948                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  236,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 232,75 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Litva spustila dlhšie ohlasovaný projekt tzv. koridoru agrokomodít z Ukrajiny, v rámci ktorého si sľubuje prepraviť cez svoje územie už v prvom roku od spustenia viac ako 1 milión ton agrokomodít. Projekt vznikol na popud litovskej vlády, ktorá preň žiadala podporu zo strany Európskej Únie. Dopomôcť k bezpečnému prúdeniu agrokomodít z Ukrajiny do sveta muselo v tomto prípade aj Poľsko, cez ktoré sa samotný produkt prepravuje z krajiny pôvodu po železničnej trati. Cieľom je navýšiť objem sprocesovaných agrokomodít v prístavoch pobaltských štátov a využiť ich ponúkanú kapacitu. Litva, Lotyšsko a Estónsko disponujú námornými prístavmi schopnými ročne sprocesovať až 25 mil. ton agrokomodít. Aktuálne sa však pre prebiehajúci konflikt a zložitú situáciu s Bieloruskom, využíva len zlomok ich kapacity.

Ukrajina podľa posledného oficiálneho vyjadrenia, očakáva v sezóne 2023/2024, pokles objemu exportu o 24 %. Vychádza tak z údajov  zozbieraných v mesiacoch jún a júl, kedy poklesol objem exportu z minuloročných 8,99 mil. ton na 6,852 mil. ton. Pokles je vidieť aj v prípade sledovania iných tokov. Počas prvých troch dní aktuálneho mesiaca sa v tomto roku vyviezlo z krajiny 153 000 ton  zrnín, čo je pokles takmer o polovicu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, kedy bolo vyexportovaných 297 000 ton. Aktuálne obdobie pritom štandardne patrí medzi najaktívnejšie, kedy sa vozí najväčšie množstvo.

Hlavným tokom okrem suchozemskej prepravy je v tomto čase preprava z riečnych prístavov na Dunaji, ktoré však niesu schopné sprocesovať tak veľké množstvo agrokomodít ako tie námorné, ktoré boli od začiatku navrhované na podstatne vyššie kapacity.

Jedným z kľúčových problémov je hromadenie zásob agrokomodít na Ukrajine, ktoré neboli vyvezené v priebehu minulého obdobia. Krajina očakáva svoju produkciu agrokomodít v tomto roku o objeme 79 mil ton, avšak dodatočné zásoby predstavujú 50 mil. ton.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu

Pokles cien na burze CBOT, ktorému sme sa venovali v predchádzajúcom čísle, prešiel istou korekciou a cena sa od svojho dna odrazila, no tlak na predaj stále trvá. Korekcia bola podporená v prvom rade dvoma fundamentami, prvým je priaznivejšie počasie nad územím Veľkých planín v USA. Druhým faktorom je najväčší jednorázový nákup pšenice z USA od Čínskej vlády o objeme 220 000 ton. Jeho oznámenie malo okamžitý pozitívny vplyv na cenu pšenice.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (204,75 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,73 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Vyššia oblačnosť a s ňou spojené zrážky, ktoré sa nachádzajú nad severom Európy sa potupne presúvajú smerom na juhozápad, pričom na dotknutých územiach sa spájajú s výskotom zrážok o malej až strednej intenzity. Na zvyšku územia Starého kontinentu pretrváva jasné,  až polo-jasné počasie bez zrážok.

Na našom území bude v nasledujúcich dňoch stále polojasno s teplotami nad 20 °C, avšak nočnými teplotami klesajúcimi na nižšie hodnoty ako doposiaľ. So zrážkami sa počíta na prelome týždňov.

 Graf č. 6: Ropa WTI, denný graf, MATIF, Dec. 2023, USD/BA

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (447,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne