Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 03.10.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 947
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 03.10.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 947                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  236,75 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 232,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Piatková obchodná seansa priniesla prekvapenie v podobe zmeny očakávania výnosov v Spojených Štátov. Vďaka korelácii medzi burzami CBOT v Chicagu a MATIF v Paríži sa dianie spoza oceánu, ktoré je možné vidieť v grafe č. 2, prenieslo i na trhy v Európe a v o niečo limitovanej miere poklesla cena pšenice aj na burze MATIF.

Iniciátorom bola správa Amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktoré zverejnilo vyššie ako očakávané zásoby krajiny a s tým spojený nárast objemu produkcie niektorých agrokomodít na čele s pšenicou a kukuricou. Výsledky prišili v čase, keď analytici a obchodníci takéto dáta vôbec neočakávali, čo zvýšilo efekt dopadu správy na ceny dotknutých agrokomodít.

Na rozdiel od dianí v Chicagu sa pšenica obchodovaná na burze v Paríži nezastavila a pokračovala vo výpredaji aj po otvorení nového obchodného týždňa. Z hľadiska technickej analýzy je tak vidieť priblíženie sa ku významnej úrovni supportu, ktorý leží na cenách medzi 230-232 €/t. V tomto roku už viac-krát zafungoval a poslal cenu tejto komodity smerom nahor, čo zvyšuje jeho robustnosť. Na druhej strane je však vidieť silný tlak a fundamenty, ktoré môžu dopomôcť k prelomeniu tejto úrovne. Prelomenie by znamenalo aktiváciu čakajúcich objednávok na predaj, ktoré by dopomohli k ešte väčšiemu prepadu ceny tejto komodity.

Čakajúce obchodné príkazy často využívajú obchodníci ako istú formu časovania vstupu na trh, resp. výstupu z neho. Predstavuje to jednoduchý nástroj, kedy pri poklese ceny pod stanovenú úroveň supportu príde k odpredaju tejto komodity. Väčšie množstvo predajných objednávok ako dopytov na burze, tvorí tlak na pokles ceny danej komodity, čo často končí ešte väčším poklesom a zosiluje efekt prelomenia supportu.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu

India – najľudnatejšia krajina, ktorá patrí medzi kľúčových producentov agrokomodít, hlási deficit zrážok v monzúnovom období. Podľa meteorológov bol tento rok najslabším od roku 2018, za čo môže výskyt El Nino, ktorý sa opakoval práve v spomínanom roku a dnes. Poľnohospodárstvo tejto krajiny je odkázané na výskyt monzúnových dažďov, nakoľko z nich pochádza až 70 % celkovej vlahy, ktorá za rok v krajine padne. Deficit zrážok v porovnaní s priemerom predstavuje zatiaľ 6 %, no očakáva sa jeho nárast.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (206,50 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (12,77 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Na väčšine územia Starého kontinentu bude v nasledujúcich dňoch prevažne jasné počasie. Výnimku tvorí hlavne sever a východ, kde sa očakáva výskyt zrážok o strednej intenzity, ktoré sa však nebudú presúvať smerom do vnútra Európy, ale na východ.

Na našom území sa v nasledujúcich dňoch očakáva pokračovanie podobného počasia ako bolo doposiaľ a teda jasné počasie. Koncom týždňa sa očakáva nárast oblačnosti, avšak bez výskytu zrážok. Zatiaľ čo denné teploty zostávajú vysoké a siahajú až ku 30 °C, nočné budú i na západe pod 10 °C.

 Graf č. 6: Ropa WTI, denný graf, MATIF, Dec. 2023, USD/BA

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (447,50 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne