Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 28.09.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 946
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 28.09.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 946                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  242,00 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 238,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Po prvej lodi, ktorá prešla z ukrajinského prístavu v Čiernom mori a priniesla na palube 3 000 ton pšenice, nasledovala druhá. Objem vyvezeného obilia v tomto prípade predstavoval 17 600 ton s cieľovou destináciou Egypt. Podľa niektorých zdrojov sa v prístavoch nakladá ďalšia loď, ktorá na palube ponesie ukrajinskú pšenicu i napriek stále platiacej blokácii zo strany Ruskej Federácie, ktorá nepredĺžila platnosť Obilnej dohody zabezpečujúcej bezpečnostný koridor cez Čierne more.

Takéto správanie obchodných spoločností vytvára tlak na trhu a očakáva sa väčší objem exportu z Ukrajiny po Čiernom mori i napriek absencii bezpečnostných záruk zo strany agresora. Obchodníci chcú využiť obdobie v ktorom je pretlak agrokomodít v krajine postihnutou vojnou a vyviezť s čo najlepšou maržou.

Na druhej strane je však vidieť nespokojnosť s týmto dianím na strane Ruska, ktoré už v minulosti dronmi a raketami zaútočilo na infraštruktúru v prístavoch s cieľom vyradenia z prevádzky technológie, využívane pri nakladaní agrokomodít. Je tak možné, že podobné útoky sa v najbližšej dobre zopakujú a motivácia obchodníkov o export z Ukrajiny opäť poklesne. Jedným z dôvodov je praktická nemožnosť poistenia tejto zásielky a prílišného rizika zo strany prepravnej spoločnosti.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: Kukurica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Austrália predstavila štúdiu v rámci ktorej vyjadrila dopad globálneho otepľovania na objem produkcie agrokomodít na svojom území. Podľa výsledkov tejto štúdie by sa krajina mala potýkať s poklesom priemerných výnosov na poliach do roku 2063 až vo výška 4 %. V prepočte na hodnotu je tak pokles HDP krajiny spôsobený vyššie spomenutou zmenou, vypočítaný na 1 miliardu Eur.

Podobnú zmenu je možné očakávať aj inde vo svete.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (211,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,20 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Jasné počasie, ktoré aktuálne prevláda na väčšine územia Starého kontinentu v novom týždni vystriedajú čiastočné zrážky. Tie budú mať miernu až strednú intenzitu a ich výskyt sa očakáva prevažne na severe a východe Európy. V strednej a južnej časti kontinentu sa očakáva i naďalej jasné počasie s teplotami siahajúcimi ku 30 °C, na juhu o niečo vyššie.

Naše územie nebude výnimkou a so zrážkami sa nepočíta ani v prvej polovici budúceho týždňa. Na prelome týždňov však príde k miernemu ochladeniu v spojitosti s príchodom oblačnosti.

 Graf č. 6: Ropa WTI, denný graf, MATIF, Dec. 2023, USD/BA

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (440,75 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne