Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 21.09.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 944
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 21.09.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 944                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  241,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 237,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Po tom ako Slovensko, Poľsko a Maďarsko vydali vyhlásenia, že sa nezúčastňujú otvorenia svojich trhov pre agrokomodity z Ukrajiny a i po 15. septembri, bude v krajinách platiť zákaz dovozu agrokomodít z Ukrajiny.

Spomínané krajiny sa vzopreli voči rozhodnutiu Európskej Komisie, ktorá práve 15. septembra ukončila zákaz dovozu obilnín z Ukrjainy, ktorý zároveň dovoloval jedine tranzit cez susedné krajiny s Ukrajinou. Cieľom tohto oparenia mala byť ochrana domácehoo trhu s agrokomoditami pred lacnejšou komoditou z východu.

Opačne ako my sa zachovalo Rumunsko, ktoré podporu obchodu a odstránenie prekážok, avizovalo už skôr. Rumunsko sa spolieha, že nedôjde k záplave domáceho trhu lacnejšou komoditou z Ukrajiny, ktorej sa cenovo len veľmi ťažko konkuruje a domáci spotrebitelia a spracovávatelia agrokomodít si zvolia samí pôvod obilnín na voľnom trhu.

Reakcia Ukrajiny na seba nenechala dlho čakať a predstavovala žalobu na všetky 3 krajiny. Ukrajina si myslí, že je v rozpore zásad spoločného trhu v rámci EÚ, ak krajina bude sama obmädzovať vstup na jej trh.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, týždenný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: pšenica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Ani Rumunsko však neotvára svoj trh úplne bez limitov. Krajina prechodne na 30 dní zavádza systém kontroly prúdenia agrokomodít vo forme licencií. Každý tovar zobchodovaný v rámci tohto obdobia musí taktiež povinne prejsť potravinárskou inšpekciou kvality. Rumunsko so svojím prístavom v Konstance, bolo v minulých mesiacoch pre export agrokomodít po skončení Obilnej dohody kľúčové i napriek platnému zákazu priameho importu na tamojší trh. S uvoľnením opatrení sa funkcia Rumunska ešte posilní. 

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (209,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,20 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Avizovaná zrážková činnosť na severe kontinentu, bude pretrvávať i naďalej a postupne zasiahne i územie Británie spolu so severom Francúzska a časťou Nemecka. Na juhu sa otvára druhá oblasť s výskytom zrážok, tie budú dosahovať intenzity búrok. Tie sa z oblasti Balkánu nebudú presúvať a mali by tu pretrvať do polovice budúceho týždňa.

Cez naše územie by mal prejsť front ktorý zasiahne široké pásmo Európy, pri prúdení smerom od východu na západ kontinentu. Prinesie zrážky o malej intenzite a prudké ochladenie počas víkendu.

 Graf č. 6: Ropa WTI, denný graf, MATIF, Dec. 2023, USD/BA

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (449,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne