Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 15.08.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 934
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 15.08.2023                        Ročník: 10 -2023                           Číslo: 934                       Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  247,25 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 241,25 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na úvod je nutné poukázať, že od tohto čísla Komoditných Novín prechádzame na vzdialenejšie kontrakty pri všetkých nami sledovaných komoditách. Nad každým grafom je uvedené o aký kontraktný mesiac sa jedná. Cena danej komodity sa viaže ku dodávke v danom časovom úseku.V praxi na trhu pretrváva situácia kedy termínovaná cena danej komodity s dodávkou v neskoršom období je vyššia ako cena na spotovom trhu s bližšou dodávkou – túto situáciu nazývame Contango. Dôvodom prečo sú ceny s dodávkou viac v budúcnosti vyššie je viacero a patria sem napr: cena skladovania, riziko zmeny ceny, riziko zmeny očakávaní, zmeny kvality v čase a pod. Opačná situácia nastáva menej často a volá sa Backwardation. V tomto prípade by cena v budúcnosti bola nižšia ako aktuálna spotová cena a to z dôvodu očakávaní lepšej situácie (napr. žatvy), ktorá pomôže vykryť aktuálny nedostatok na trhu, v dôsledku čoho cena poklesne. Väčšina nami sledovaných komodít sa aktuálne kontrahuje s dodávkou v novembri a decembri.

Volatilitu na trh opäť prinášajú správy z Čiernomorského regiónu, kde počas víkendu došlo ku konfliktu ruskej armády s civilnou – obchodnou loďou, pričom bola použitá streľba ako nástroj na zastrašovanie a následný výsadok na lodi z helikoptéry za účelom prehliadky lode. Obchodné spoločnosti  musia v prípade záujmu o podieľaní sa na exporte agrokomodít z Ukrajiny, rátať s prakticky nemožným poistením lode, tovaru a teda s vysokým rizikom. V konečnom dôsledku aj to je cieľom Ruska, ktoré chce minimalizovať objem exportu z Ukrajiny.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, december 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf 2: kukurica, d., CBOT, dec 23, (usd-c/bu)

Dianie v Indii, najľudnatejšej krajiny na planéte, sme už opisovali v minulých číslach. Vláda sa ešte stále nerozhodla akým spôsobom definitívne zareaguje na rast tamojších cien základných potravín vyrobených z pšenice. Lokálna produkcia tejto komodity aktuálne dosahuje svoj 6 mesačný cenový strop a importy do krajiny sú i naďalej limitované 40 % daňou z dovozu. Očakávaná horšia úroda v kombinácii s vysokou infláciou, proti ktorej národná banka bojuje neefektívne a nárastom dopytu, udržuje cenu vysoko.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, nov. 2023 (217,00 €/t)

Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný, nov 2023 (13,26 USd/bu)

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zrážky nad Starým kontinentom sa v týchto dňoch vyskytujú len veľmi ojedinele a v limitovanej forme. Jeden z takýchto lokálne pôsobiacich oblakov zasiahne i Nemecko, kde je dlhodobo hlásené nadpriemerné sucho, pričom sa očakáva jeho presun i na západ krajiny, kde sa nárastu vlhkosti tamojší poľnohospodári potešia. Okrem toho sa zrážky nachádzajú na severe a východe Európy.

Na našom území sa so zrážkami v nasledujúcich dňoch nepočíta. V tomto týždni bude jasné počasie s teplotami siahajúcimi nad 30 °C.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, nov. 2023, (452,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne