Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 27.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 929
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 27.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 929                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  259,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 249,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Dianie na svetových trhoch sa v priebehu včerajšej obchodnej seansy spájalo s dodatočným zvýšením úrokových sadzieb v Spojených Štátoch, ktoré tak aktuálne nastavili úrokovú sadzbu na 5,25-5,5%. Cieľom týchto intervencií je zníženie miery inflácie v Spojených Štátoch na cieľovú hodnotu 2%. Podľa vyjadrení, by sme ďalšie zvýšenie mohli vidieť v septembri.

Vzhľadom na dôležitosť tohto trhu z globálneho pohľadu a z dôvodu toho, že burzy ktoré sa v USA nachádzajú, sú pre objemy spárovaných obchodov cenotvorné pre iné burzy vo svete (napr. MATIF), je potrebné sledovať toto dianie i keď sa zdá pre agrokomodity menej významné.

Ochladenie ekonomiky formou vysokých úrokových sadzieb so sebou nesie riziká, ktoré sa do trhu s agrokomoditami prenesú veľmi rýchlo a vytvárajú tak tlak na pokles ich cien. Nezanedbateľným javom spájaným so zmenou úrokovej sadzby je vývoj kurzových rozdielov. Vývoj kurzov mien vplýva na konkurencieschopnosť umiestňovať svoj tovar na svetové trhy. V tomto prípade bola zmena na páre EUR-USD len zanedbateľná, nakoľko sa zvýšenie očakávalo. Avšak pred pár mesiacmi, keď bola cena doláru vyššia voči euru, bolo vidieť trhovú výhodu pri umiestňovaní agrokomodít z EÚ na zahraničných trhoch. Túto výhodu aktuálne komodity denominované v mene EUR nemajú. Kurzový rozdiel nahráva skôr agrokomoditám z Ruska, avšak tu je viacero komplikácii spojených so sankciami. A tak lacné agrokomodity nakupujú krajiny ktoré neuvalili na Rusko sankcie a zároveň je možné tovar dodať bez účastí tretích strán.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: kukurica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Británia varuje pred rizikom napadnutia civilných, obchodných lodí nachádzajúcich sa v oblasti bývalého koridoru v Čiernom mori, pri aktuálne okupovaných prístavov na Ukrajine.

Pokračovanie tejto správy zároveň hovorí o tom, že Rusko malo dodatočne rozmiestniť námorné míny do priestoru, kde počas platnosti Obilnej dohody prúdili obchodné lode. Tieto správy podporujú i vyhlásenia ruskej strany o tom, že civilné lode v regióne budú považovať za hrozbu a potenciálne vojenské ciele.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (248,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (14,68 USd/bu)

Graf č. 5: ROPA wti, denný graf, cbot, September 2023 (usd/ba:

V úvode sme spomínali zmenu úrokových sadzieb v Spojených Štátoch, takáto zmena už tradične pôsobí ako negatívny fundament pre cenu ropy, čo sa prejavilo i v grafe č. 5, avšak podobne ako pri kurze dolára, ani tu sa trhy nechovali volatilne, nakoľko zmena bola očakávaná.

Zaujímavosťou je chovanie národných bánk krajín Golfského zálivu, ktoré zrkadlovo skopírovali dianie v USA a aj oni zvýšili úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Dôvodom je nielen boj s infláciou, ale v tomto prípade primárne zachovanie co najviac stabilné dianie na menovom trhu s ich menami, nakoľko ropu, ktorá je ich hlavný exportný artikel obchodujú v dolároch.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

Zvýšená silná oblačnosť nad Starým kontinentom sa v nasledujúcich dňoch bude nachádzať prevažne nad stredom až západom územia. Zrážky, ktoré sa intenzitou pretavia v búrky, sa nie ojedinele prejavia nad územím Nemecka. Takéto počasie môže skomplikovať práce na poliach a ohroziť tak kvalitu plodín.

Na našom území sa so zrážkami počíta od druhej polovice víkendu. Tie sa vyskytnú nielen vo forme dažďov, ale taktiež ako búrky a budú a presúvať smerom zo severozápadu, naprieč celou krajinou. Pretrvávať majú do polovice nového týždňa.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (452,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne