Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 25.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 928
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 25.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 928                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  265,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 255,50 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Dianie v Čiernomorskom regióne bolo aj v týchto dňoch témou, ktorá rezonovala v médiach v súvislosti s vplyvom na cenotvorbu agrokomodít. Pokračujúce útoky na infraštruktúru zabezpečujúcu export agrokomodít z Ukrajiny, priniesli na trh najväčšiu volatilitu za dlhé obdobie. To sa odrazilo pri denných sviečkach, ktoré najlepšie demonštrujú nervozitu obchodníkov aktívnych na trhu.

Otvorenie nového týždňa sprevádzali pre zmenu útoky ruskými dronmi na ukrajinský prístav na Dunaji, ktorí sa od územia Rumunska nachádza len niekoľko desiatok metrov – na druhej strane rieky. Takáto reakcia prišla po tom, ako sa predstavitelia Ukrajiny vyjadrili, že vývoz agrokomodít z krajiny je pre nich priorita a v exporte budú pokračovať i bez účasti Ruska na Obilnej dohode, ktorá exspirovala minulý týždeň. Ukrajina tak chce na pokračovanie prúdenia obchodov využiť výsostné vody Rumunska a nakladať na riečnom prístave Dunaja, ktorý sa stal cieľom včerajších útokov. Podľa informácii z miesta boli poškodené spolu 3 budovy v ktorých sa krátkodobo skladovalo obilie určené na nakládku.

Ukrajina obvinila Rusko, že blokáciami exportu agrokomodít, si berie za rukojemníkov 400 miliónov ľudí odkázaných na agrokomodity z Ukrajiny. Krajine sa zároveň nepáči predĺženie obmedzenia týkajúceho sa dovozu komodít do 5 krajín susediacich s Ukrajinou, vrátane Slovenska. Podla ich vládnych predstaviteľov je toto opatrenie v aktuálnej situácii zdrojom dodatočného zvyšovania napätia.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Okrem diania u nášho východného suseda sa na vývoj cien agrokomodít podieľali i správy z Argentíny, ktorá v predchádzajúcom roku zažila jednu z najhorších sezón, počas ktorej objem produkcie pšenice poklesol na polovicu z dlhodobého priemeru a dosiahol 12,4 mil. ton.

Priaznivé podmienky a dostatok zrážok spôsobil rýchly nárast osiatej plochy v krajine. Oficiálne odhady hovoria o možnom dosiahnutí objemu produkcie až 34 mil. ton, čo by bol vysoko nadpriemerný výsledok.

Vývoj cien ostatných agrokomodít vo svete

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (256,25 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (14,53 USd/bu)

Graf č. 5: ROPA wti, denný graf, cbot, September 2023 (usd/ba:

Cena ropy obchodovanej na burze CBOT, pokračovala vo svojom raste i v predchádzajúcich dňoch a dostáva sa tak ku cene 80 USD/ba na ktorej sa zároveň nachádza úroveň rezistencie. V bežnom prostredí bez vplyvu výrazných fundamentov, by mala pôsobiť ako bariéra pred ďalším nárastom nad túto hodnotu.

Dôvodom na rast z predchádzajúcich dní sú správy z Číny – druhej najväčšej svetovej ekonomiky a druhým najväčším spotrebiteľom tejto komodity, ktorá hovorí o poklese zásob ropy. Dôvodom je kombinácia zotavovania sa ekonomiky z post COVID-ových reštrikcií, ktoré v krajine boli zavedené ešte donedávna a pokles ponuky na trhu v dôsledku obmedzenia produkcie krajín združenia OPEC+ o ktorom sme v minulosti informovali.

Aktuálne počasie vo svete a jeho vplyv na ceny

V nasledujúcich dňoch sa nad územím Starého kontinentu bude nachádzať zvýšená oblačnosť, ktorá zasiahne takmer celú Európu s výnimkou niektorých oblastí úplne na západe. Oblačnosť so sebou vo veľkej miere prinesie zrážky o strednej až silnej intenzite, ktoré sa v niektorých oblastiach premenia na búrky.

Na našom území sa výskyt zrážok očakáva len limitovane a okrem dnešného dňa sa s nimi stretneme v priebehu víkendu. Počas pracovného týždňa nás navyše čaká schladenie. Teploty sa spolu s príchodom víkendu vrátia na vyššie hodnoty.

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (452,00 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne