Preskočiť na obsah

Dátum vydania: 20.07.2023
Ročník: 10 -2023
Číslo: 927
Cena: 0,- Eur

Dátum vydania: 20.07.2023                          Ročník: 10 -2023                             Číslo: 927                          Cena: 0,- Eur

Maximálna denná cena pšenice na burze MATIF:  256,50 €/t

Minimálna denná cena pšenice na burze MATIF: 238,00 €/t

Dianie vo svete a ceny agrokomodít v Európe

Na trhu je vidieť extrémnu volatilitu v dôsledku diania u nášho východného suseda. Táto volatilita zasiahla nielen burzu MATIF v Paríži, ale presunula sa taktiež do zámoria. Len počas včerajšieho obchodného dňa sa cena pšenice obchodovanej na MATIFe, zvýšila o viac ako 20 €/t.

Rusko prostredníctvom raketového útoku zasiahlo i obilné silo v ukrajinskom prístave v meste Odesa. Vydalo zároveň varovanie, že trasy, ktoré sa používali počas platnosti Obilnej dohody pre vývoz obilia komerčnými plavidlami, nie sú viac bezpečné. Ich využitie bude brat Ruská strana ako potenciálny pokus o prepravu vojenského materiálu a môže voči nim zasiahnuť vojensky. Toto vyjadrenie malo po chvíli i politickú odpoveď zo strany ukrajinského prezidenta, ktorý sa vyjadril, že každý útok voči infraštruktúre slúžiacej ku transportu obilia, nieje len útok na Ukrajinu, ale taktiež útok proti krajinám odkázaným na agrokomodity z tejto krajiny a teda najmä krajiny v Afrike.

Začali sa stupňovať vyjadrenia Spojených Národov o možnom spustení rokovaní za účelom znovu-obnovenia Obilnej dohody. Rusko deklarovalo, že nieje proti vytvoreniu koridoru, avšak ak budú splnené jeho podmienky. Medzi ne patrí i zapojenie do systému SWIFT umožňujúcemu platby za export a poistenie, ale taktiež odstránenie bariér pre umiestnenie poľnohospodárskych produktov a vstupov do poľnohospodárskej výroby (najmä hnojív) na západné trhy.

Dotknutí producenti a obchodníci volajú po okamžitom riešení na najvyššej politickej úrovni, nakoľko aktuálne prebiehajúca žatva môže spôsobiť nedostatok skladových zásob na Ukrajine.

 Graf č. 1: Pšenica, MATIF, Denný graf, September 2023

Ako funguje granida?   –   Pozrite si toto krátke video

Dianie v svete a ceny agrokomodít

 Graf č. 2: pšenica, d., CBOT, spt. 2023, (usd-c/bu)

Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko budú žiadať od Európskej Únie predĺženie platnosti ochrany pred dovozom agrokomodít z Ukrajiny do týchto zemí. Tieto krajiny sú alternatívnymi tranzitnými koridormi, ktoré sa využívajú na prevoz obilia z Ukrajiny tzv. suchou nohou, mimo námorných prístavov v Čiernom mori. V čase, kedy je preprava cez more blokovaná, je možné očakávať väčší nápor na dopravu cez vymenované krajiny, no najmä cez Rumunsko a Poľsko, ktoré následne vo veľkej miere sprocesúvajú komodity do prístavov.

 Graf č. 3: Kukurica, MATIF, Denný graf, August 2023 (249,75 €/t)

 Graf č. 4: Sója, CBOT, Denný graf, september 2023 (14,32 USd/bu)

 Graf č. 6: Repka, denný graf, MATIF, August 2023, (503,25 €/t)

V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov poskytujú väčšie množstvo informácií.

Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom intervale otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene podarilo dosiahnuť.

 Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.

 

Spoločnosť SLT Agra s.r.o. zverejňuje upozornenie na riziká s cieľom ich predchádzania spoločnosťou sprostredkovanými klientmi,  ako aj širokej investorskej verejnosti.

Obchodovanie na komoditnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke.

 

Vydáva SLT Agra, s.r.o., Štúrova 96, 900 01  Modra v náklade 2x týždenne